Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

(uppdaterad av Rebecka Forsberg CONTENT PRODUCER ‎2024-06-18 12:30 )
 • 3 Svar
 • 2 gilla
 • 3289 Visningar

I det här inlägget kan du läsa mer om deklarationsblanketter och deklarationsbilagor i Visma Skatt & Bokslut Pro. 

Deklarationsblanketter i Visma Skatt & Bokslut Pro.

Deklarationsblanketter för aktiebolag

Under Årsavslut - Deklarationsblanketter hittar du blankett INK2 - Inkomstdeklaration 2 för aktiebolag med flera och tillhörande bilagor.

 

Deklarationsblanketter_VSBP.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vissa av blanketternas fält fylls i manuellt, medan andra fält innehåller förifyllt belopp som har genererats av programmet på referenskontonivå. Du kan ändra referenskonto för ett kundkonto i
Underhåll - Kundens kontoplan. Andra fält innehåller värden som genereras när ändringar görs under Årsavslut - Skatteberäkning, och när särskilda bilagor stäms av under Årsavslut - Balansavstämning - Bilagor.

 

När en blankett är färdigfylld klarmarkerar du den genom att klicka på “bocken” i kolumnen Klart i vyn till vänster. När du har klarmarkerat en blankett kan du inte längre göra ändringar i den. Du kan dock ångra klarmarkeringen på samma sätt, det vill säga att igen klicka på “bocken” i kolumnen Klart i den vänstra vyn.

 

Om du vill ladda ner en eller flera blanketter till din dator så kan du gå till Rapportcentral och därefter markera de aktuella blanketterna som du vill skriva ut. Det gör du under Deklarationsblanketter och välj Generera rapport. Sen väljer du Ladda ner PDF under Förhandsgranskning.

 

Deklarationsblanketter_VSBP_2.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


När du är färdig med alla deklarationsblanketter kan du skapa SRU-fil för inlämning via Skatteverkets filöverföringstjänst. Du kan också skriva ut den aktuella deklarationsblanketten via en Skriv-ut knapp som du kan använda för att skapa en PDF direkt från den aktuella blanketten. Om du vill skriva ut flera blanketter samtidigt, använd då Rapportcentralen.

 

För aktiebolag finns följande deklarationsblanketter:

 

 • INK2 - Inkomstdeklaration 2
  På blanketten redovisas underlagen för inkomstskatt, särskild löneskatt, avkastningsskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift.
 • INK2R - Räkenskapsschema
  På bilagan redovisas företagets resultat- och balansräkning.
 • INK2S - Skattemässiga justeringar
  På bilagan redovisas de justeringar som ligger till grund för företagets skattemässiga resultat.
 • N3B - Juridisk ägare i handelsbolag
  Blanketten används av juridisk person som är delägare i handelsbolag. På blanketten beräknas delägarens andel av resultatet av verksamheten i handelsbolaget.
 • N4 - Uppskov näringsverksamhet
  Blankett N4 ska lämnas av företag tillsammans med Inkomstdeklaration 2 då företaget vill ha uppskov med beskattningen vid byte av andelar enligt reglerna om andelsbyten.
 • N7 - Övertagande av fonder
  På deklarationsbilagan N7 rapporterar du in övertagande av fonder och fördelningsbelopp. blanketten ska lämnas av den som övertagit periodiseringsfonder, expansionsfond, räntefördelningsbelopp, skogskonto eller skogsskadekonto.
 • N8 - Skogsavdrag/substansminskningsavdrag
  På blankett N8 ska du redovisa skogs- och substansminskningsavdrag. Blanketten fylls i automatiskt via Årsavslut - Skatteberäkning - Övriga skattemässiga justeringar och avsnittet Övrigt.
 • N9 - Begränsning av ränteavdrag
  Företag som har ett negativt räntenetto som överstiger fem miljoner kronor före avdragsbegränsning för negativa räntenetton, ska bifoga deklarationsbilagan N9 till sin inkomstdeklaration 2.

 

Läs mer om alla deklarationsblanketter och bilagor för aktiebolag.

 

Deklarationsblanketter för fysiska personer (Privatperson & Enskild firma)

Under Årsavslut - Deklarationsblanketter finner du blanketter för fysiska personer. 

För enskilda firmor och privatpersoner finns följande deklarationsblanketter:

 

 • INK1 - Inkomstdeklaration 1
  Inkomstdeklaration 1 är Skatteverkets huvudblankett för fysiska personer.
 • NE - Enskild Firma
  Blanketten NE används för att deklarera inkomst av näringsverksamhet i enskild firma.
 • NEA - Inkomst av flera verksamheter
  Blanketten NEA används som en underbilaga till blanketten NE.
 • K10 - Kvalificerade andelar i fåmansföretag
  För dig som är delägare i ett mindre aktiebolag, det vill säga ett fåmansföretag, och äger kvalificerade andelar, ska lämna en K10-bilaga tillsammans med din privata inkomstdeklaration. Företaget lämnar en egen deklaration, Inkomstdeklaration 2.
 • K4 - Försäljning av värdepapper
  Används för att beräkna årets vinst och förlust på olika värdepapper.
 • K6 - Försäljning av bostadsrätt
  Används när du redovisar vinst eller förlust om du har sålt en bostadsrätt. Blanketten använder du även för att begära uppskov med beskattning av vinst.
 • K5 - Försäljning av småhus
  Används när du redovisar vinst eller förlust om du har sålt en fastighet som är ett småhus eller en ägarlägenhet, under förutsättningen att huset eller lägenheten är en privatbostad.
 • K7 - försäljning av näringsfastighet
  Bilagan används när du redovisar vinst eller förlust vid försäljning av en näringsfastighet. Du måste även göra vissa skattemässiga justeringar i den löpande redovisningen av den näringsverksamheten där fastigheten ingår.
 • N7 - Övertagande av fonder (Enskild firma)

  På deklarationsbilagan N7 rapporterar du in övertagande av fonder och fördelningsbelopp. Du hittar den under Årsavslut - Deklarationsunderlag - Deklarationsbilagor.

  Deklarationsblanketten ska lämnas av den som övertagit periodiseringsfonder, expansionsfond, räntefördelningsbelopp, skogskonto eller skogsskadekonto. Både fysiska och juridiska personer ska lämna blanketten.

 • N8 - Skogsavdrag/substansminskningsavdrag
  På följande blankett ska du redovisa skogs och substansminskningsavdrag. I avsnitt A redovisar du skogsavdrag och i avsnitt B substansminskningsavdrag. Blanketten N8 ska du lämna som underbilaga till blankett NE.
 • K11 - Investeraravdrag
  Används för att begära avdrag för investeringar i mindre företag.
 • K12 - Okvalificerade andelar i onoterade företag
  Blankett K12 ska lämnas om du äger okvalificerade andelar i ett onoterat företag och om du har fått utdelning på dina aktier. Du måste också lämna blankett K12 om du har sålt aktier i företaget. Det är bara fysiska personer, eller dödsbon, som ska lämna in denna blankett.
 • K2 - Uppskov bostad
  K2 används för bostäder och när du har ett uppskovsbelopp som ska återföras, överföras eller omvandlas till ett slutligt. Den ska också användas när du har ett slutligt uppskovsbelopp och ersättningsbostaden finns i ett EES-land, då ska du lämna uppgift om bostaden årligen.
 • N3A - Andelar i handelsbolag
  N3A ska lämnas av fysisk person eller dödsbo som är delägare i handelsbolag.
 • T1 -Inkomst av tjänst - inkomster med egenavgifter
  Används för att deklarera inkomster av tjänst där du själv ansvarar för betalningen av egenavgifter. Du hittar den under Årsavslut - Deklarationsunderlag - Deklarationsbilagor - Lägg till deklarationsbilaga.
 • T2 - Inkomst av tjänst - hobby med mera
  Bilagan T2 används för redovisning av skettepliktiga inkomster av hobby. Det vill säga inkomstgivande självständig verksamhet som inte är näringsverksamhet.
 • K15A - Avyttring i handelsbolag
  Bilagan använder du när du avyttrar andelar i ett handelsbolag. När du avyttrar din andel i handelsbolaget ska du beskattas för kapitalvinsten eller dra av för kapitalförlusten i inkomstslaget kapital. 

 

Läs mer om alla deklarationsblanketter och bilagor för privatpersoner.

 

Se också våra filmer om deklaration i Visma Skatt & Bokslut Pro:

 

Håll som vanligt utkik i forumet för kommande nyheter i dina program. Ett tips är att prenumerera på fliken nyheter. Då får du ett mejl så fort ett nytt nyhetsinlägg läggs ut.

Kommentarer
Ekebacks
UTFORSKARE
(uppdaterad av Ekebacks ‎2024-05-29 17:24 )

Från den skrivna hjälpen för programmet: 

"För närvarande är det endast möjligt att skapa en N3A-blankett."

 

När kommer stöd för flera N3A? 

 

/Jens 

Rebecka Forsberg
CONTENT PRODUCER

Hej @Ekebacks! Vad det gäller stöd för flera N3A har vi idagsläget inte en prognos för när det kommer lanseras, men det finns med på listan för vidare utveckling. Vi återkopplar så fort vi har ett närmare besked!

 

Ha en fin dag!
Vänliga hälsningar,

Rebecka, Visma Spcs

Ekebacks
UTFORSKARE

Ok, tack för återkoppling.  

 

Oavsett är det ju tråkigt när man äntligen kan köra HB/KB i Skatt & Bokslut Pro, så kan man ändå inte ha allting där. Får hoppas att det åtminstone finns till nästa deklarationssäsong. 

 

//Jens