Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

(uppdaterad av Anna Svensson CONTENT PRODUCER ‎2024-06-10 15:25 )
  • 2 Svar
  • 4 gilla
  • 14079 Visningar

Nästan alla blir ibland sjuka och vi har försökt samla de flesta frågorna om sjuklön, karens och sjukfrånvaro. 🤒

Här hittar du tips både till dig som löneadministratör och för dig som anställd som undrar hur man räknar fram beloppen.

De flesta reglerna kring sjukfrånvaro regleras i sjuklönelagen Lag (1991:1047) om sjuklön ».

Det kan också finnas specialhantering i de olika kollektivavtalen så jag rekommenderar att du också kikar där. Till exempel hanterar vissa avtal inom handels en så kallad karensperiod istället för karensavdrag.

Om du är behovsanställd finns det också särskilda regler om du blir sjuk. Kontakta ditt lönekontor och/eller Försäkringskassan för mer information.

 

Har du/den anställde istället fått smittbärarpenning rekommenderar jag att du kikar i forumtråden: Anställda med smittbärarpenning »

 

Sjuk dag 1-14

De första 14 kalenderdagarna betalar arbetsgivaren sjuklön för den anställde.

Löneadministratören hanterar också sjuklöneavdraget och karens på lönebeskeden.

Den 8:e dagen i sjukfrånvaron är du som anställd skyldig att lämna ett sjukintyg till din arbetsgivare men det kan också krävas tidigare.

 

Sjukavdrag

Dag 1-14 görs som standard ett avdrag på 100% för alla timmar i sjukperioden.

För en månadsavlönad är beräkningsformeln:

-(MånadslönEfterLöneväxling*Avtalsfaktor)/(52*Veckoarbetstid)

För en timanställd görs inget avdrag utan den anställde får ingen timlön eftersom hon inte har någon arbetad tid.

 

Sjuklön

Dag 1-14 betalar arbetsgivaren sjuklöner till anställda som är sjuka. Sjuklönen är 80% av lönen och betalas ut för alla timmar i sjukperioden.

Sjuklön beräknas som standard Månadsavlönad:

0,8*(((MånadslönEfterLöneväxling+RörligLönGenomsnittMånad)*Avtalsfaktor)/(52*Veckoarbetstid))
Sjuklön Timlön: Timlön * 0,8

 

Karensavdrag

Karensavdrag (tidigare karensdag) är ett avdrag som görs på sjuklönen.

Avdraget motsvarar 20% av den genomsnittliga sjuklönen för en vecka och får inte överstiga sjuklönen.

Arbetar du heltid 40h/vecka innebär karensavdraget att det inte blir någon sjuklön den första dagen.

Beräkningsformel karensavdrag månadsavlönad:
-0,8*(((MånadslönEfterLöneväxling+RörligLönGenomsnittMånad)*Avtalsfaktor)/(52*Veckoarbetstid))

Beräkningsformel karensavdrag timavlönad:
Timlönsjuk+(0.8*((RörligLönGenomsnittMånad * 12) / (52 * veckoarbetstid)))
RörligLönGenomsnittVecka beräknas som 0.8 * (RörligLönGenomsnittMånad * 12) / 52

 

Räkneexempel för de första 14 dagarna.

Månadsavlönad med 40h arbetsvecka och sjukfrånvaro 40h.

  Timmar Àpris Belopp
Månadslön     31580
Sjukavdrag 40 -182 -7280
Sjuklön 40 146

5840

Karens 8 -146 -1168

 

 Timavlönad med 40h arbetsvecka och sjukfrånvaro 40h.

  Timmar Àpris Belopp
Timlön 144 160 23040
Sjuklön 40 128 5120
Karens 8 -128 -1024

 

Fler exempel hittar du på sidan: Karensavdrag (karensdag) - så funkar reglerna »

 

Inget karensavdrag?

Det är inte alltid som ett karensavdrag ska göras.

Högriskskydd

Det finns ett allmänt högriskskydd som gör att karens ska dras max 10 gånger under en tolvmånadersperiod. Alltså max 10 karensdagar.

Sjuk - Frisk - Sjuk igen

Om en anställd är sjuk, blir frisk och jobbar ett par dagar och sen inom 5 kalenderdagar återinsjuknar fortsätter sjukperioden med den tidigare och sjukdagarna läggs alltså ihop. I ett sånt här fall gör man heller inte något nytt avdrag för karens.

Karensbidrag?

En del företag betalar ut något de valt att kalla karensbidrag. Vill du ha spårning på detta rekommendera  jag att du använder en löneart för Bruttoersättning och justerar beloppet efter ert avtal.

 

Sjuk från dag 15

Från dag 15 tar Försäkringskassan över sjukpenningen för den anställde. Därför ska du som arbetsgivare anmäla om den anställde är sjuk på Försäkringskassans sida Sjukanmäl medarbetare »

90 eller 100%

Arbetsgivaren fortsätter att göra avdrag för sjukfrånvaron när den anställde inte arbetar.

Beroende på den anställdes avtal görs ett avdrag på 90 eller 100% de första 90 dagarna. (detta kan också benämnas som att företaget fortsätter betala 10% sjuklön dag 15-90).

Kontrollera med ditt avtal vad som gäller för just dig och ditt företag.

Lön över 10ppb

För anställda som har en inkomst över 10 prisbasbelopp (48300*10) finns det särskilda beräkningar för sjukavdraget.

Detta är för att anställda med högre lön inte ska förlora mer vid sjukfrånvaro än den som har lägre inkomst.

 

Sjuk efter dag 180

När den anställde är långtidssjukskriven efter den 180 sjukdagen brukar frånvaron inte längre vara semestergrundande. Det betyder att frånvaron påverkar antalet semesterdagar som den anställde tjänar in.

I övrigt fortsätter arbetsgivaren att göra sjukavdrag för den anställde.

 

Sjuk under semestern

Om du har semester och blir sjuk så har du som anställd enligt semesterlagen rätt att avbryta semestern. Glöm inte att sjukanmäla dig till din arbetsgivare.

 

Deltidssjukskriven

Om en anställd är deltidssjuk beräknas sjukavdrag och sjuklön på timmarna som den anställde är frånvarande. Du som arbetsgivare betalar ut lön som vanligt för de timmar som den anställde arbetar.

 

Kompensation för höga sjuklönekostnader

Förändring från 1 juli 2024: Ersättning för höga sjuklönekostnader »

Kostnaden för sjuklöner redovisas på arbetsgivardeklarationen i ruta 499. Om du använder ett löneprogram från Visma Spcs behöver du inte göra någon särskild inställning.

Företag kan få kompensation om de har ovanligt höga sjuklönekostnader. Du kan läsa här hur du beräknar beloppet i ruta 499: Jämföra fältkod 499 med sjulönekostnaderna »
Denna ersättning har varierat under flera år och även under Corona-pandemin har justeringar i detta gjorts.

Du som arbetsgivare behöver inte göra någon särskild inställning utan uppgiften i din arbetsgivardeklaration skickas sen automatiskt från Skatteverket till Försäkringskassan som sköter en eventuell utbetalning till företagets skattekonto. Hur företaget bokför detta kan du läsa i forumtråden Kompensation för höga sjuklönekostnader »
Läs mer på Försäkringskassan.se: Ersättning för höga sjuklönekostnader »

 


Hantera sjukfrånvaro i ditt program från Visma Spcs

Visma Lön Anställd

De anställda kan själva registrera sin sjukfrånvaro via appen eller webben i tjänsten Visma Lön Anställd. Uppgifterna förs därefter över till Visma Lön Smart eller Visma Lön 300/600.
Läs mer: Registrera tid »


Visma Lön Smart

Om de anställda registrerar sina tider själva i Visma Lön Anställd förs uppgifterna över till lönekörningen.

I annat fall registrerar du den anställdes sjukfrånvaro med snabbvalet Sjuk i Kalendern eller direkt på lönebeskedet.
Läs mer här: Kalender »

 

Visma Lön 300/600

Om de anställda registrerar sina tider själva i Visma Lön Anställd förs uppgifterna över till lönekörningen.
I annat fall registrerar du den anställdes sjukfrånvaro med snabbvalet Sjuk i Kalendariet eller direkt på lönebeskedet.
Läs mer här: Registrera sjukfrånvaro med snabbvalet Sjuk »
Se film: Anställd är sjuk i Visma Lön »

 

Visma Lön Direkt

Du räknar manuellt fram beloppet och registrerar de anställdas sjuklön, sjukavdrag och karensavdrag direkt på lönebeskedet.

Hjälpavsnitt Visma Lön Direkt: Beräkna och registrera sjuklön »

 

 

Länkar:

Riksdagen.se: Sjuklönelagen »
Försäkringskassan: Sjuk medarbetare dag 1-90 »
Försäkringskassan: Sjuk medarbetare från dag 91 »
Försäkringskassan: Nya lagar inom sjukförsäkringen »
Vismaspcs.se: Karensavdrag (karensdag) - så funkar reglerna »
Hjälpavsnitt Visma Lön 600: Karensavdrag »

 

fragaomspecialisthjalp.png

 

 

Kommentarer
Madeleine9
MEDLEM

Hej, 

 

Kör det sjuklön, sjukavdrag och karensavdrag om den anställda endast varit sjuk 1 dag? 

Står på F-kassan att man endast gör karensavdrag men det kan väl inte stämma? 

Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

@Madeleine9 Ja, sedan 2019 (tror jag) betalas sjuklön ut från första sjukdagen. Så det är både karens, sjukavdrag och sjuklön den dagen.

 

/Anna