Bokföra försäljning av inventarier - eEkonomi

  • 5
  • 9
  • Fråga
  • Uppdaterades för 3 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Hur ska jag bokföra att jag har sålt någon/några av min a inventarier som jag köpt in och som finns bokförda som inventarier i mitt företag?
Foto på svanberg.consulting@yahoo.se

Publicerades för 7 år sedan

  • 5
  • 9
Foto på Annie Karlsson

Annie Karlsson, Employee

  • 3,282 poäng 3k badge 2x thumb
Officiellt svar
Hej igen!

Tänkte att det är lättast om jag visar ett exempel på hur det skulle kunna se ut vid en förlust.

I mitt exempel var anskaffningsvärdet var 32 000 kr och ackumulerade avskrivningar var 12 000 kr. Jag sålde det för 5000 kr inkl moms. Du använder samma konton som när du bokade upp inventariet och avskrivningarna, i mitt exempel använder jag konto 1220 och 1229. Jag använder sen konto 7973 - Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier.

K 1220 32 000 kr
D 1229 12 000 kr
D 1930 5000 kr
K 2611 1000 kr
D 7973 16 000 kr

Här bokförs nu utgående moms utan någon försäljning och då kommer programmet att varna i momskontrollen när det är dags för momsredovisning. Ett alternativ är att bokföra två poster med försäljning också. Först vanlig försäljning 25% i kredit. Sedan jämna ut samma belopp i debet med ett försäljningskonto som är momsfritt. På så sätt tar försäljningskontona ut varandra i bokföringen men det redovisas korrekt till momsrapporten eftersom det första kontot har momsrapportkod och det andra kontot inte har det.

Du får gärna återkomma om något är oklart så ska jag försöka förklara.