Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

mats ronne
UTFORSKARE

Revisorspåteckning

Hur gör jag för att revisorns ska kunna göra sin underskrift av årsredovisningen? Han har inlogg i Visma som revisor för vår firma.

 

9 SVAR 9
AnnicaL
CHAMPION

Hör med revisorn hur han vill göra - om styrelsen skriver under digitalt via t ex Visma Sign kanske även han gör det, annars får ni lämna över ÅR fysiskt för påskrift. 

Det är revisorn som undrar.

 

Han vill gärna göra en digital signering, men det finns inget ställe för honom att signera på?

Bara en liten komplettering "från sidan" av tidigare svar:

 

Om någon signerar digitalt så är min mening så måste alla inblandade göra det.

Om någon gör det fysiskt så är måste alla skriva under fysiskt. Det är antingen eller.

 

Man kan spekulera i att man kanske först skulle kunna få ett dokument signerat digitalt och sedan skriva ut den fysiska kopian av det digital signerade dokumentet komplett med alla representationen av de digitala signaturerna och sedan skriva under det fysiskt av resten. Men då har man inte alla signaturer på samma "original" så jag tror det faller bort.

Liten komplettering:

 

Vi vill alla signera digitalt - såväl styrelse som revisor.

Men det finns ingen plats i systemet som anger "revisorspåteckning" - vilket görs när man har fysisk påskrift. Var i årsredovisningen syns det att revisorn har skrivit på? M a o även om revisorn vill skriva på digitalt verkar det inte finnas någon funktion för detta?

Känner mig som jag kan lite för lite här (eftersom vi i vårt företag inte använder oss av revisor) men det är en väl bara ytterligare en digital signatur som alla andra? Med risk att jag förenklar...

Nej, det verkar inte så.

När vi ska göra bokslut i Visma så får man ju en "färdig" årsredovisning samt årsmötesprotokoll. I dessa finns det förberett för styrelsen att skriva under digitalt, så att signaturerna hamnar på rätt ställe i dokumenten. Men det finns ingen sådan funktion (åtminstone har jag inte hittat den) för att få in revisorns underskrifter i dokumenten som ska skickas in till Bolagsverket.

Har någon en lösning för detta?

Låter för mig som ni vill lämna in det digitalt påskrivna dokumentet till Bolagsverket?

Om det är så så är svaret intressant nog: det gör man inte. 🙂

 

Jag har försökt att bena ut hur det förhåller sig här:
Digital inlämning av årsredovisning - hur fungerar det? 

Eller missförstår jag dig?

Ja, du missförstår frågan.

Vi har inga problem med att göra digitala signaturer eller att lämna in årsredovisning och bolagsstämmeprotokoll digitalt - när det gäller digitala signaturer från styrelsen. Men i årsredovisningen vill vi också ha med en revisionsberättelse med (digital) underskrift från revisorn, och här hittar jag ingen ruta eller steg i Vismas bokslutsmodul för att få med detta.

 

Hej @mats ronne

 

Har kikat och det jag kan se är att man bara kan ange revisor på underskrifter om man valt att lämna in via papper och inte digitalt:

papper (1).png

Vilket resulterar i: 

årsredovisning papper1).png


Om man har valt digitalt hittar jag att det bara går att välja in på årsstämmoprotokollet:

protokollet (1).png

Vilket resulterar i följande:
årsstämma (1).png


Att lämna in revisionsberättelse från programmet (digitalt) är inget vi stödjer i dagsläget, utan är något man får göra manuellt i sådant fall.

Jag hoppas detta hjälpte dig lite, återkom gärna annars!

Hälsningar/
Niklas - Content Producer