Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Bokföra köp av hyreskontrakt

Hej,

Jag har köpt ett hyreskontrakt till en kommersiell lokal. Jag betalade med privata pengar men det är mitt aktiebolag som står som ägare.

Hur bokför jag detta?

Vänligen
Björn

20 SVAR 20
Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

Hej Björn!

För att vara säker på att jag ger dig rätt svar, vad menar du med att du köpt ett hyreskontrakt? Betyder det att den räknas som en tillgång hos dig och att du sen hyr den själv, eller kommer du hyra ut den till andra?
Anna Svensson
~Content producer, Visma lönefamilj~
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Anna,

Jag har betalat en så kallad nyckelpeng för att ta över ett förstahandskontrakt på en lokal som hyrs ut av en bostadsrättsförening.

Det ses som en tillgång hos mig då jag kan sälja den/kontraktet vidare. Just nu använder jag den som kontor åt mig själv. Jag kan dock hyra ut platser i den.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Björn

Först började jag fundera över om vi kan klassificera kontraktet som en tillgång. För att avgöra detta går man igenom en ”trestegsraket”. 1, Bolaget har exklusiv kontroll över tillgången. 2, bolaget ska ha erhållit tillgången genom en exklusiv händelse. 3, tillgången ska förväntas innebära framtida ekonomiska fördelar. Jag tycker att vi kan svara jakande på samtliga frågor och därmed kan vi konstatera att det är en tillgång.

Då hade jag bokfört kontraktet på konto 1353 som i grundutförande heter andelar i bostadsrättsföreningar men jag hade döpt om kontot till: Nyckelpeng hyreskontrakt. Motkontot i kredit är antingen 2893 om du har för avsikt att betala tillbaka dina pengar inom ett år eller 2393 om du hade tänkt låna in dina privata pengar i mer än ett år i bolaget.

Hoppas att du är nöjd med svaret.

Hälsningar
Pär
Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack så mycket. Hälsningar Björn

Hej!

 

Tack för din fråga. Den uppställningen visar både köpet av hyreskontraktet samt avskrivningen. Som min kollega svarade Katherine som angav förslaget så skall man inte ta hela beloppet samtidigt mot kredit 1069 och debet 7816 utan det är den summan man kommit fram till enligt den planenliga avskrivningen. Så tex följande om man bestämmer sig för att skriva av den på 3 år:

 

Köpet :

 

1930 kredit 90 000

1060 debet 90 000

 

Avskrivningen vid bokslutet :

 

1069 kredit 30 000

7816 debet 30 000

 

På så sätt så minskar värdet på tillgången för varje år tills tillgången är helt avskrivningen. Då kommer du ha samma summa i debet på 1060 och kredit 1069. 

 

Ha det fint!

/ Josefine

Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej, jag har en liknande situation, så jag tror att jag fick svar på min fråga också. Men följdfrågan är om denna tillgång ska skrivas av?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Carl

Nej, denna typ av tillgång ska inte skrivas av. Tillgången klassificeras som en finansiella anläggningstillgångar och så länge man anser att värdet är beständigt så gör man ingenting. Skulle det hända något dramatiskt t.ex.att fastigheten brinner ner får man göra en nedskrivning av hela tillgången. Andra typer av finansiella tillgångar kan vara aktier i dotterbolag och obligationer.

Avskrivningar gör man t.ex. på maskiner och inventarier där det sker en ekonomisk förslitning över tiden.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej,

Jag invänder mot Pärs svar, att inte skriva av förvärvskostnaden för hyresrätten innebär dels att lura sig själv, dessutom torde det vara olagligt.

En anläggningstillgång kan vara antingen materiell, immateriell eller finansiell. En förvärvad hyresrätt är inte en finansiell anläggningstillgång utan en immateriell anläggningstillgång.

Att ha köpt ett hyreskontrakt kan knappast jämföras med att tex ha aktier i en depå. Exempelvis finns ingen aktiv marknad för hyreskontrakt, vidare har ett hyreskontrakt oftast en viss avtalstid, medan ägande av aktier inte har någon bortre tidsgräns.

Tvärtom så är ett förvärv av en hyresrätt att betrakta som en kostnad för att överhuvud kunna starta verksamheten och ska därmed enligt grundrekommendationen kostnadsföras direkt. Dock så är det tillåtet att redovisa förvärvet som en anläggningstillgång då den kommer att skapa väsentligt värde för verksamheten under kommande år. Men det innebär inte att den inte ska kostnadsföras.

Att inte skriva av alls skulle innebära oändlig avskrivningstid och det är inte tillåtet. Enligt Årsredovisningslagen är normal avskrivningstid högst 5 år, om man inte kan fastställa en annan längre tid med säkerhet. Längre avskrivningstid än 20 år kan endast förekomma i undantagsfall.

Med vänlig hälsningar,

Ernest W.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Ernst. Vilket konto ska användas om man går på riktlinjen "kostnadsföra direkt"? Min dotter måste betala ett pris för att få lokalen p g a det vanliga ... renoverat mm. Det faller inom ramen; att överhuvud taget kunna bedriva sin verksamhet. Tack på förhand.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej,

Så här säger redovisarnas bibel "Redovisa Rätt".

"Om företaget betalat för hyresrätten i samband med övertagandet ska hyresrätten tas upp i balansräkningen som en anläggningstillgång. Denna tillgång ska årligen skrivas av för värdeminskning under hyreskontraktstiden. Beroende på den skiftande marknadsutvecklingen avseende lokaler bör inte avskrivningstiden vara längre än 10 år, även om kontraktstiden är längre".

Enligt ÅRL 4 kap 4§ ska den ekonomiska livslängden anses uppgå till högst 5 år "om inte en annan längre tid med rimlig grad av säkerhet kan fastställas".

Vidare säger Redovisa Rätt

"Hyresgäster som betalar förbättringar av den hyrda lokalen debiterar dessa kostnader på konto 1232 installation på annans fastighet. Utgifter för reparationer och underhåll bokförs löpande." Jag tolkar det som att konto 1232 endast avser verksamhetsrelaterad utrustning, som man sedan inte kan ta med sig. Vid vanligt rep och underhåll används konto 5070.

Sammandrag - om din dotter betalat en hittelön för kontraktet ska det föras i balansräkningen. Om det avser rep och underhåll ska det antingen balanseras på 1232 eller kostnadsföras på 5070 beroende på arbetets art.

Tänk på att t ex Mäklararvode ingår i anskaffningskostnaden.

//Tina

Fd medlem
Inte tillämpbar

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Köp av hyreskontrakt.

Hej!
Jag har köpt ett hyreskontrakt på butik i Göteborg (praxis här). Vilket konto bokför jag denna tillgång/ kostnad?
Mvh
Fd medlem
Inte tillämpbar

Bokför tillgången i debet på konto 1060 Hyresrätter. Skriv av hyresrätten på 5 år (debet 7816, kredit 1069).
Mvh Ernest
Fd medlem
Inte tillämpbar

Jag köpt kontrakt för 90 000 och vill skriva av det under 3 år. Hur bokför jag det korrekt? Är det så:

1930 Kredit 90 000
1060 Debet 90 000
7816 Debet 90 000
1069 Kredit 90 000

Hej Katherine!

Om avskrivningarna ska vara på tre år så är det 1/3 du bokför i avskrivning varje år på 1069 och 7816. 

/Linnea

Hej,

 

när man bokför enligt uppställningen

 

1930 Kredit 90 000
1060 Debet 90 000
7816 Debet 90 000
1069 Kredit 90 000

så växer beloppet som tillgång iställer för att minska (som jag förväntar mig att den borde göra för att vara avskriven efter tre år). Vad är det som måste "bort" i denna uppställning för att tillgångens (hyreskontraktets( värde ska minska?

Fd medlem
Inte tillämpbar

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Olika kostnader för lokal/kontor.

Hej!
Jag är påväg att införskaffa mig en kontorslokal. Den lokalen jag är intresserad av har en ganska hög överlåtelseavgift som jag undrar hur jag ska ta upp i bokföringen.

Jag har varit i kontakt med Skatteverket och fått ett svar som inte gör mig mkt klokare:

"Hyresrätten är en anläggningtillgång och ska skrivas av genom årliga värdeminskningsavdrag. Avskrivning sker enligt samma regler som för inventarier, alltså enligt räkenskapsenlig avskrivning eller restvärdesavskrivning.

Löpande utgifter för hyra, el och försäkring dras av som kostnader för den period de avser. Kostnader för renovering dras också av omedelbart i verksamheten."

(Detta är vad jag skrev innan till Skatteverket, så ni kan läsa som referens (från min ursprungliga fråga hade de undrat om det handlade om hyresrätt/bostadsrätt/fastighet):
[Hej! Det är en hyresrätt. 
[Enl mäklkaren: "Den dagen som du inte vill ha lokalen kvar har du rätt att sälja kontraktet
[vidare. 
Fullt lagligt och man får kvitto på den momsfria nyckelpengen/överlåtelsepriset. 
[Bokas som anläggningstillgång i bokföringen med möjlighet till avskrivning." 
[Frågan är om man skriver av hela summan direkt, eller över 3-årsperioden (som kontraktet
[avser)? 
Alla omkostnader för renoveringsarbeten, försäkring, elräkning - vad bör de
[bokföras som?)

Vad säger ni?

Alltså jag undrar frfa om denna överlåtelseavgift. På vilket konto bokför jag den, och hur rent praktiskt sköter jag avskrivningen?

Och när jag ändå är här inne och skriver: på vilket konto bokför jag renoveringsarbeten (som utförs av annan firma), möbler, målarfärg/spackel (o dyl, när jag köper för att fixa till något själv), elförbrukning, kontorsförsäkring?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej!

Förslag på konto för renoveringsarbeten skulle kunna vara 5070 Reparation och underhåll av lokaler.

Med vänlig hälsning
Johan

Fd medlem
Inte tillämpbar

Om kontraktet är på tre år, skriver man av på tre år också?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Ja!
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej.

Jag ska köpa min första lokal.. överlåtelse avg uppgår till 200.000kr.

jag lade bud på 200 inkl.moms (160 ex.moms).

Jag jobbar som frisör och köper en tom lokal, 1a hands kontrakt. Jag kommer hyra ut frisörstolar i min verksamhet.

Hur bokför jag överlåtelseavg så att jag kan lyfta momsen? Eller går inte det?

och har läst om avskrivning, innebär det att man får tillbaka det man köpt lokalen för?

 

tack för svar!