Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Bokföra övervärde leasingbil

Hej
Vårt AB har haft en bil på leasing. Denna har vi nu bytt in hos bilfirma och tagit en ny leasingbil.
Bilfirman löste leasingen direkt på gamla bilen så den registrerades aldrig på vårt AB vid inbytet.

Vi fick 110000kr för inbytesbilen. De löste leasingavtalet för 80000kr inkl moms. De satte in resterande 30000kr på vårt konto.

Fråga:
1. Visst bokför man inte en leasingbil som en tillgång? Vi har nämligen inte gjort det på den förra och planerar inte att göra det på den nya, om det inte visar sig vara felaktigt.
2. Hur ska vi bokföra de 30000kr vi fått in på vårt konto för övervärdet på den gamla leasingbilen?
3. Behöver vi redovisa någon moms på denna "vinst" på 30000? Egentligen borde det ju inte ses som em vinst eftersom man betalat höga hyror som gör att restvärdet skulle vara lägre.

Tacksam för svar

Med vänlig hälsning,
Elin

14 SVAR 14

Hej!
1. Du bokför inte bilen som tillgång, helt rätt.
2. Du bokför mot konto 3974, vinst vid avyttring av fordon.
3. Nej om bilen är klassad som personbil momsmässigt.
Hälsningar Markus.

Vi har samma fast lite annat. Min första frågan var det samma som du svarade med 1.
Däremot frågan som du besvarade vid 2 är annorlunda. Vi betalade lösen av leasing för våran bil i firma (ingen moms bil), men vi bytte inte in. Vi har bilen kvar. Alltså vi betalade inlösen och nu är bilen våran.
Vi har i alla år bokfört månadsfakturan på leasing av personbil. Men hur gör jag nu? Alltså inlosenbelopps betalning: bank mot ?
Och ska bilen står på balans nu? Vi kommer att sälja det snart dock.

Hej!

 

Om du löser ett leasingkontrakt och tar över leasingobjektet till det i förväg överenskomna restvärdet betraktas affären som ett vanligt inköp av personbil (moms får inte lyftas). Inlösenbeloppet bokförs då på konto 1241 Personbilar. 

 

Vänligen 

/Pamela

Det är det som är vitsen.... det var ingen i förväg overenskommen restvärde. det var x antal månader leasingavgift (så står det på fakturan). och det skulle betalas till summan var 0. Alltså ingen rest värde. Nu hade vi för oss att betala resten på 1 gång. det var 7 månader kvar i fakturering. Men det blev en inbetalning nu på engång av 7x månadsbelopp.
Bokför man då ändå på 1241 den 7 månaders belopp? om vi inte hade gjort 1 inbetalning, men 7 månader fortsatt op rad då skulle det bokföras på leasing?

Men sedan ska vi sälja bilen. Vi har fått ett ungevär pris och det är mycket höre än sista 7 månaders betalning. Vad ska vi göra med det?

Fd medlem
Inte tillämpbar

Ok tack Markus!

Hej igen Elin!

De 30.000:- redovisar Du som övrig momsfri försäljning, ruta 42, i momsdeklarationen.

Lycka till!

/Markus
Göran A
UTFORSKARE


Eftersom du skriver att ditt AB aldrig stod som ägare till bilen ska du inte redovisa detta som försäljning av inventarier.Bolaget kan ju inte sälja något man aldrig ägt. Du bör ha fått en avräkning på de 30.000 som visat att det ingår moms med 6.000 kr. Du bokför därför 27.000 kr på kredit leasingavgifter 56.. och 3.000 kr kredit ingående moms. (halva momsbeloppet)

Hej Göran!
Intressant, jag är ju som synes av en annan uppfattning. Förvisso ägs aldrig bilen av Aktiebolaget men bilfirman och leasing-bolaget är 2 olika aktörer enligt min uppfattning.
Jag tror inte att aktiebolaget får någon avräkning från leasingbolaget utan endast en kreditnota från bilfirman på inköpet av bilen på 110.000:- med avdrag för löst restskuld.
Rätta mig om jag har fel.
Trevlig helg,

Mvh Markus.

Marcus - läs bifogat under ”återlämning övervärde”
https://www.tholin.se/artiklar/avslut...

Hej igen Göran A,

Ja, detta är verkligen en tolkningsfråga och Tholin o Larsson har tolkat det på sitt sätt.

Jag tolkar det så som går att läsa i denna artikeln,

https://www.tidningenkonsulten.se/fragor-och-svar/fraga-experten-redovisning-4/

"Ett annat sätt att se på affärshändelse när bilen lämnas tillbaka är att det inte har med hyran att göra. Avtalen är normalt utformade så att hyrestagaren kan köpa bilen för ett givet restvärde eller lämna in den och då antingen få tillbaka pengar eller få betala pengar. Det hela kan alltså jämställas med att bilen köps (för restvärdet) och säljs (för marknadsvärdet) i samma andetag och det regleras på en faktura (där nettot regleras). Den vinst som uppstår bör då bokas som en övrig intäkt."Läser även BL Infos bok Bokföring sida 337, 21 upplagan;

"Byte av leasingbil

DEBET KREDIT

Konto Belopp Konto Belopp

[1720] 67 500 [3970] 45 000

[5615] 3 375 [2440] 34 150

[2641] 7 875

[6570] 400

En ny leasingbil har anskaffats i företaget. Samtidigt med det nya leasingavtalet

byttes den gamla leasingbilen. Enligt leasingavtalet utgår en första

förhöjd leasingavgift på den nya personbilen. Den gamla leasingbilen har

ett restvärde

(utköpspris) på 40 000 kr. Marknadsvärdet

(inbytespriset) är

85 000 kr inklusive moms. Företaget gör alltså en vinst på 85 000 – 40 000

= 45 000 kr [3970] på den gamla bilen. Företaget får inte lyfta någon

moms vid köpet och ska inte lägga på någon moms på försäljningen.

Halva momsen på leasingavgifterna får lyftas

(dvs både på den första

förhöjda avgiften och på de löpande avgifterna). Resterande

del av

momsen bokförs som leasingavgift. Den första förhöjda leasingavgiften

60 000 kr + halv moms 7 500 kr = 67 500 kr bokförs som en förutbetald

leasingkostnad [1720]. Leasingavgiften för första månaden på 3 000 kr +

halv moms 375 = 3 375 kr bokförs på konto [5615]. Leasingavgift personbilar.

Uppläggningsavgift bokförs på konto [6570] med 400 kr. Den halva

momsen 7 500 + 375 = 7 875 kr bokförs på [2641] Ingående moms.

Leverantörsskulden [2440] till leasingbolaget är 34 150 kr."


Det är alltså inte helt lätt att veta vad som är rätt eller fel.


MVH Markus
Göran A
UTFORSKARE

Två tolkningar av intäkten där båda tydligen kan gälla Tycker själv att det är mest rätt att kreditera leasingavgiften eftersom om det uppkommer ett övervärde har den löpznde leasingavgiften varit för hög däremot är det i båda tolkningarna så att halva momsen skall krediteras vilket också framgår av den artikeln du hänvisade till

Hej igen,
Jag håller med Dig kring momsen och detta är nytt för mig.
BL Info har i sin bok "Moms" också nämnt detta ämne på sida 431-432 men menar på att 25% moms ska redovisas! Alltså ytterligare en variant.
Jag ska stämma av med BL Info då det inte nämns något om moms i deras bok "Bokföring" enligt ovan. Ber att få återkomma.

MVH Markus

Hej!

Jag ställde även frågan till BL Info och fick följande svar:

"Hej, Det finns tre metoder att avsluta ett leasingavtal:

1.      Lösen av bilen (bilen köps loss) och återsäljs om vinsten ska användas som första förhöjda leasingavgift på nästa bil – vid lösen (inköp) av en personbil får ingen ingående moms lyftas och därmed blir försäljningen därefter en momsfri transaktion

2.      Försäljning av själva leasingkontraktet där ersättningen för kontraktet (övervärdet) blir en momsbelagd transaktion (25% moms på ersättningen)

3.      Kreditering av tidigare för mycket betald leasingavgift (motsvarande övervärdet på kontraktet) där det alltså blir så att leasingavgiften och den ingående momsen backas och att därmed halva den ingående momsen ska återföras (12,5%)"

De fall jag själv konterat och sett med egna ögon är att betrakta som fall nr 1 ovan, dvs ingen moms lyfts och ingen moms redovisas vid försäljningen. Problemet är snarare att bilhandlarna hoppar över ett steg när de byter in bilen, bilen skrivs aldrig över på leasingtagaren innan den förs över till bilhandlaren. Kanske något för bilbranschen och Skatteverket att fundera på. Att marknadsvärdet är högre vid tidpunkten för inbytet än det beräknade restvärdet är inget leasinguthyraren tar i sin beaktning, de räknar räknar endast med anskaffningskostnaden.

Mvh Markus

 

Innehållet är verifierat av Visma Spcs 2023-07-25

Fast70
MEDLEM

Hej,

 

Kan någon hjälpa mig med detta?

 

En kund har löst ett leasingkontrakt av en personbil med nedanstående underlag.

 

Jag förstår att momsen inte får röras.

Ingen förhöjd leasing finns kvar på bilen

 

Fordonspris ex. moms: 80 800

Moms: 20 200

Fordonspris ink. moms: 101 000 

Restvärde: 52 000

Belopp att utbetala: 49 000

 

Är jag helt ute och cyklar om jag bokför på detta sätt:

(Misstänker att restvärdet på 52 000 kr ska in någonstans)

1930 (D) 49 000

1240 (K) 101 000

1240 (D) 101 000

3972 (K) 49 000