Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

enok71
MEDLEM

Bokföring av vinst vid försäljning av värdepapper

Jag försöker förstå vad som måste göras vid försäljning av t.ex. fonder i ett aktiebolag. Efter vad jag läser ska vinst/förlust bokföras mot 8350 eller 8220 beroende på om placeringen är lång- eller kortfristig (stämmer?) Gränsen går vid ett år. Men är det nödvändigt att skilja på dessa och vad är poängen? Det blir väl ändå ingen skillnad i skatt? Vad händer om man t.ex. köpt några fondandelar långt tillbaka och några andelar i samma fond nyligen? Måste man hitta alla gamla avräkningsnotor från fonddepån och räkna fram hur stor del som är lång- resp. kortfristig vid en försäljning och bokföra rätt summa på vardera kontot?


Och när det gäller (del-)återköp (uttag) från en kapitalförsäkring: enligt vad jag kan läsa ska vinst bokföras mot 8220. Men hur skiljer man då denna vinst från vinst från fondandelar i deklarationen? Vinst vid (del-)återköp av kapitalförsäkring skulle väl vara skattefri till skillnad från vinst vid försäljning av fondandelar? Här vore det verkligen befogat med olika konton kan man tycka, för att kunna skilja ut skattefri från skattepliktig intäkt sen i inkomstdeklarationen. Hur gör Vismas deklarationstillägg?

12 SVAR 12
LW -60
UTFORSKARE

Jag skulle göra så att jag lade upp ett Excel-ark med köp, återköp etc. På så sätt har du järnkoll vilket hjälper till vid deklarationen.

På den tiden då jag jobbade med sånt här så handlade det bara om korta placeringar. Det var där jag lade upp allt i Excel för enkelhetens skull. Vad jag kommer ihåg - om SKV inte ändrat på konceptet - så ska man fylla i en separat blankett för köp och försäljning i deklarationen. Därför förespråkar jag Excel och noggrann inmatning däri så snart man gjort en transaktion. Det blir enklare i deklarationen sedan.

Jag skulle göra så att jag hade en flik i Excel för varje placering. Det är rätt kul pyssel att hålla på med, lite som räkenskapsmeditiation 🙂 

Lycka till!
Mvh Lena

Hej!

Gällande klassificering av noterade andelar så lägger jag det nästan alltid som kortfristiga placeringar då man har möjlighet att sälja av dem relativt fort om man behöver. Aktierna/fonderna läggs då på konto 1810 eller liknande och eventuell vinst eller förlust läggs på konto 8350.

Kapitalförsäkring brukar vara mer långsiktigt sparande och läggs ofta på konto 1385 men det kan man också bestämma själv vad som stämmer bäst i sitt egna bolag. Håller med om att man inte ska blanda vinst och förlust från en kapitalförsäkring med vinst och förlust från aktier och andelar utanför en kapitalförsäkring. 

I bokslutet varje år dokumenterar jag inköpta aktier/fonder under året och kvarvarande från tidigare år och allt specas i bokslutsbilagan. När något säljs kan jag kolla i senaste bokslutsbilagan och räkna ut anskaffningspris per andel och därmed få fram rätt anskaffningsvärde. Mitt råd är att du ska hålla koll på anskaffningsvärden för aktier och fonder utanför en kapitalförsäkring i bokslutet varje år för det är ju precis som du säger inte jätteroligt att leta gamla avräkningsnoter som kanske är 10 år gamla...

Mvh

Lovisa
Med vänlig hälsning

Lovisa Ljungvall
4L Ekonomi
0522-650100
enok71
MEDLEM

Tack så mycket för svaren. Eftersom jag följer K2-rekommendationerna så insåg jag att jag ska titta i dem. Och där framgår att det är avsikten vid anskaffandet som avgör om ett värdepapper ska klassas som en långfristig fordran (anläggningstillgång, konto 135x) eller kortfristig (omsättningstillgång, konto 18xx). Det framgår också att man inte ska boka om en anläggningstillgång till omsättningstillgång om man ändå bestämmer sig för att avyttra den tidigare än man avsåg vid anskaffandet.

Så man FÅR förstås sälja tidigare än inom 1 år, även om man vid köpet tänkte behålla längre, och därför bokade den under t.ex. 1351.

Jag hittade också ett exempel där någon skapade ett nytt underkonto, t.ex. "8226" och kallade den t.ex. "Resultat vid återköp av kapitalförsäkring, skattefri". Gör man det så kan knappast Vismas eekonomi- deklarationstillägg själv lista ut det, så vid deklarationen får man säkert själv lägga in detta under "skattefria intäkter " 4.5 i INK2S (kanske 4.5c) så att man inte beskattar vinsten.

Så får det bli.

Den skattefria vinsten som eventuellt hamnar på 8226 - får man lägga till den summan när man räknar ut storleken på periodiseringsfonden?

 

Säg att 8226 = 100 000 SEK,

 

Blir då

2130 = 2130+ 0,25*8226

 

Vänligen 

Hej!

Jag är inte helt med på din formel.

Däremot om du skapar konto 8226 så påverkar det som standard underlaget till periodiseringsfonderna. Jag skulle rekommendera tillvalet Deklaration/årsredovisning som går att koppla till Visma eEkonomi Smart för hjälp med att beräkna uppgifterna.

Alternativt kontakta en redovisningskonsult som kan stötta vid deklarationstid.

 

Anna Svensson
~Content producer, Visma lönefamilj~

(2130 skulle vara namnet på periodiseringsfonden  2020.)

 

Men säg såhär:

8226 = 3mkr (ej skattepliktig)

1mkr ="Övrig skattepliktiga vinster

Summa: 4mkr

25% periodiseras 

Kvar 3mkr. (Vinst)

Dra av ej skattepliktiga dvs konto 8226= 3mkr

Beskattningsbart resultat : 0kr

En smula intressant eller hur. Javisst.

 

Hej,

Denna typen av fråga är svår för oss att besvara här i forumet och jag håller med min kollega Anna att det kan vara skönt att ta hjälp av en redovisningskonsult så allt blir rätt och riktigt särskilt om du har funderingar som denna. 

 

Önskar dig en fin dag!

Tinna

Skatteverket tyckte jag gjort för stor avsättning till periodiseringsfond. Finansiell post som är ej skattepliktig skall inte ingå i underlag för periodiseringsfond.

 

Nu är bokslut mm sedan länge låst och inlämnad. 

 

Nu är det några tusenlappar för mycket i förra årets periodiseringsfond.

 

Hur korrigerar jag detta i årets bokföring?

 

Vänligen Anno Nym

Hej!

 

Tack för din fråga. Jag rekommenderar dig att kontakta Skatteverket för vägledning kring hur de anser att det bör rättas. Antingen så anser de att det skall rättas bara i föregående års deklaration enbart, och i bokföringen i år, eller kanske både i bokföring och deklaration i föregående år och därmed behöva deklarera om samt lämna in ny årsredovisning. Sista alternativet är kanske att du får lov att hantera det både bokföringsmässigt och deklarationsmässigt i år. Det är dock svårt att svara på, så hör av dig till dem om hur de vill att du skall hantera detta. Detta påverkar även hur man bäst korrigerar. Men i det stora hela så skall antagligen ditt periodiseringsfondskonto för det året debiteras och ett 8XXX krediteras med det beloppet, baserat på den informationen du gett oss.

 

Ha det fint!

/ Josefine

Ja precis. Lär ju inte vara första gången detta händer så de vet ju vad som är rätt sätt att justera på.

 

Zoomar man ut så är det dock sorgligt hur mkt energi som läggs på dessa få kronor som ändå skulle beskattas kommande år.  Totala summan av skatt kommer med största sannolikhet bli samma oavsett. 

 

Fast jag antar att de inte kan göra detta övervägande.

 

Frågan är ställd till skatteverket om rättning.

Ja precis. Lär ju inte vara första gången detta händer så de vet ju vad som är rätt sätt att justera på.

 

Zoomar man ut så är det dock sorgligt hur mkt energi som läggs på dessa få kronor som ändå skulle beskattas kommande år.  Totala summan av skatt kommer med största sannolikhet bli samma oavsett. 

 

Fast jag antar att de inte kan göra detta övervägande.

 

Frågan är ställd till skatteverket om rättning.

Hej igen!

 

Ja det kan jag hålla med om, så man kan hoppas att Skatteverket tycker det är okej att man korrigerar både deklaration samt bokföring i 2021s räkenskapsår istället. Det skulle ju innebära mindre jobb för dig. 

Hoppas du får svar snabbt, ha en fin dag!

 

/ Josefine