Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Mia___27
NY MEDLEM

Enskild firma: avdrag för fristående arbetsrum

Undrar om jag kan göra avdragen för kostnader såsom värme, vatten, el, larm mm som tillhör den fristående delen (ett garage med förrådsdel) jag har min enskilda firma i på tomten under löpande bokföringsår i programmet eller är det först vid deklarationen som dessa kostnader dras av?

Om det sen överstiger schablonavdraget är det ok eller är maxbeloppet 2000 kr/år?
4 SVAR 4

Lite speciellt med enskild firma. Så här står det bla: 

Egen fastighet – enskild firma

En fastighet som till övervägande del (mer än 50% av ytan) används som bostad är skattemässigt en privatbostadsfastighet. Används minst 50% i näringsverksamheten är fastigheten en näringsfastighet.

Om du har en näringsfastighet drar du av alla kostnader i näringsverksamheten. Det är kostnader för el, vatten, värme, avlopp, reparationer, räntor, försäkring, fastighetsskatt, mm. Samtidigt måste du skatta för bostadsförmån, om du bor där, med ett belopp som motsvarar marknadsmässig hyra.

Om du använder fastigheten till övervägande del som privatbostad och har ett särskilt avgränsat utrymme för näringsverksamheten får du dra av en rimlig del av kostnaden för värme, vatten, avlopp, el, mm. Normalt görs proportioneringen efter ytan.

Du får inte dra av någon del av fastighetsavgiften eller fastighets­försäkringen. Reparationer i lokalen och räntor får du bara dra av om de är direkt knutna till näringsverksamheten.

En sak till som man bör tänka på är att om man har lokalen i sin stadigvarande bostad så får man inte lyfta moms på kostnader som normalt finns i en bostad. T.ex. dator, skrivbord m.m drabbas då. Går att läsa om här om man inte har något bättre för sig. Lycka till! https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.7/323873.html
Mia___27
NY MEDLEM

Tack för svar! och länkning!

Nu följdfråga eller omfråga - får jag dra av de kostnaderna, i särskilt avgränsat utrymme, för värme, vatten etc under årets gång eller måste jag vänta tills jag deklarerar?

Du kan ju egentligen göra lite som du vill men oftast så tar man det i deklarationen. Personligen så kan jag tycka att det är praktiskt att göra det löpande med underlag för beloppen som du bokför som kostnad. 
Mia___27
NY MEDLEM

Tack igen! Tyckte också det var mest praktiskt att ta det löpande men visste inte om man fick!