Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Kan jag bokföra allt på konto 1930

Kan jag bokföra alla utgifter som belastar samma bankkonto på 1930? Måste jag bokföra fakturor för köp på 2448? Tacksam för förklaring

12 SVAR 12

det framgår av registerutdraget från Skatteverket om du ska bokföra enligt kontantmetoden (boka allt direkt på 1930) eller faktureringsmetoden ( bokföra skulder och fordringar löpande via 2440 och 1510

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

Firman som skött mina papper har lagt kortbetalningar på 1930 och fakturor skuld som fodring på 2448, och ju mer jag läser på så kommer funderingarna på om det är rätt!
Fd medlem
Inte tillämpbar

sorry fodringar på 1518
sivlai
MEDLEM

Som Mikael skriver här så brukar man ju boka lev skulder mot 2440 och när de betalas bokar man bort skulden, om man använder faktureringsmetoden. Är det så att du använder kontantmetoden och bokför allt först när du får betalt/betalar?
I bokslutet ska ju alla fordringar resp skulder bokas upp även vid den metoden, kan det var därför de använt "annorlunda" konton? Kundfordringar brukar bokas mot 1510.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hello, det är faktureringsmetoden och ett litet AB så nästa fråga är då hur bokar jag upp det som ligger på konto 2448 och 1518? ska jag from med nu använda konto 2440 resp 1510, blir det enklare då? tacksam för all hjälp då firman som skötte allt valde att lägga ner utan att tala om det:(
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Rockcity,

Antingen har den firma som hjälpt dig valt att bokföra leverantörsskulder och kundfodringar på 2448 respektive 1518 eller så har det skett ett byte av konton om en överföring av bokföringen har gjorts via till exempel eEkonomi Converter (ett program som kan konvertera data till eEkonomi från andra Vismaprogram). I vilket fall som helst så kan det vara en bra sak att skilja på de leverantörsskulder och kundfodringar du har importerat från ett annat program på 2448 och 1518 mot det du kommer att bokföra efter importen på konto 2440 och 1510. Då kan du enkelt se vilka leverantörsfakturor och kundfakturor som du inte har betalat/fått betalt för innan importen och inte blanda ihop dessa med de som du har skapat efter importen.

Därmed tycker jag att du i framtiden kan bokföra leverantörsskulder och kundfodringar på 2440 och 1510 som Laila och Mikael skriver. Du kan alltså boka bort betalningarna som du gör eller får för de leverantörsfakturor och kundfakturor från innan importen mot 2448 och 1518 och sedan börja använda 2440 och 1510 för framtida fakturor.

Återkom om något är oklart eller om du har fler funderingar!
/Fanny
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej, en fråga till då! om mina skulder redan är betalda när jag gör verifikationen kan jag inte då belasta 1930 direkt då istället för 2440

Hejsan! 

Det blir inget bokfört när du gör leverantörsfakturan utan den bokförs först vid betalning vid, så länge du har kontantmetoden valt under Inställningar - Räkenskapsår och IB. Programmet visar alltså leverantörsskulden när du lägger till den men när du sparat och skapat fakturan så ska ingen verifikation skapas till bokföringen, det bokförs och skapas en verifikation först när du bokför betalningen mot leverantörsfakturan och då bokförs det mot konto 1930 samt det inköpskonto du valt när du registrerade leverantörsfakturan och eventuell moms. 

Dock så frångås alltid denna metod vid ett årsskifte vilket kanske gör att du nu har bokningar på 2440. Har du exempelvis ett räkenskapsår enligt kalenderår och har obetalda fakturor över årsskiftet, så ska dessa tas upp i bokföringen redan den sista december även om dessa ej blivit betalda än. Du kan läsa mer om det i vårt användartips Supporten tipsar: Hantera kontantmetoden (bokslutsmetoden) vid årsskiftet – eEkonomi

Känns något oklart så får du gärna återkomma! 🙂 
/My 

Har du faktureringsmetoden så bör alla fakturor gå via reskontran (1510,2440) och då samlas i separata pärmar i löpnummerordning (om du nu har dom på papper). Allt för att få spårbarheten som en reskontra ger och för att du faktiskt får bättre koll genom att alltid göra lika. För om du blandar sätten, även om slutresultatet blir lika, så blir det ett elände att leta underlag. Enkla samstämmiga rutiner är faktiskt enklare. Och boköringsmässigt så sköts ju allt via journaler. Lycka till!

Får jag hoppa in i tråden här?

I mitt Visma kan jag inte välja 1930 (kontanmetoden) utan konto 2440 är förvalt trots att inställningen är kontantmetoden så fort jag gör en leverantörsfaktura. Hur kan jag ändra det? Har nu bokfört på "fel" sätt 😞

Fd medlem
Inte tillämpbar

Och då till det jobbiga, hur bokar jag bort dessa ?
Ska jag lägga samma summa som 1518 på 1930 som debet och flytta summan som ligger på debet 1518 till kredit Theodor Ahlström
ANSTÄLLD

Hej Rockcity,


I eEkonomi tycker jag att du kan gå till Bokföring - Kontoanalys - sök på konto 2448 för att se vad du har för saldo på det kontot nu och för att se vilka verifikationer som påverkar saldot. Om det är bokfört leverantörsfakturor på 2448 borde saldot vara negativt eftersom att det har bokats upp som en ökad skuld på 2448 i kredit. När du betalar en leverantörsfaktura som är bokförd på 2448 bokförs det:

19xx kredit
2448 debet

Vilket gör att saldot för 2448 ökar och att du kommer närmre noll. Tanken om du vill gå över till att använda 2440 framöver är att du ska bokföra betalning av dina leverantörsfakturor som är bokförda på 2448 genom verifikationsförslaget som jag skrev ovan, för att få bort skulden från 2448.


För 1518 har du förmodligen ett liknande scenario, där bokförda kundfakturor med 1518 i debet har gjort att saldot för 1518 har ökat. Gör likadant en kontoanalys på 1518 för att se vad saldot är. När du sedan bokför dina inbetalningar för dessa kundfordringar blir det:

19xx debet
1518 kredit

Vilket i sin tur leder till att saldot på 1518 minskar och när du visar att alla dina kundfordringar som är bokförda på 1518 är inbetalda borde saldot på kontot att visa 0.


Om du i framtiden använder dig av försäljnings- och inköps-delen i eEkonomi för att skapa dina fakturor kommer programmet automatiskt att boka upp dina kundfordringar på 1510 och leverantörsskulder på 2440.


Hoppas detta kan förtydliga, återkoppla om du har ytterligare funderingar.
/Theodor