Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
NY MEDLEM

Mikroproduktion av el och förnybar enskild firma

Jag har en enskild firma som omsätter omkring 100000 kr och ägnar sig åt konsulttjänster. Dessutom har jag på min privata villa solceller och säljer överskottselen från dessa.

När jag läser på https://skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/mikroproduktionavfornybarelprivatbostad.4.12815e... under avsnittet med namnet "Du behöver troligen inte registrera dig för moms" kommer jag fram till att jag behöver ta upp min elförsäljning i momsdeklarationen. Det säger även någon momsexpert på Skatteverket som jag ringde för att bli helt säker. Frågan är då om jag även ska bokföra elförsäljningen i den enskilda firman. Villan, solcellerna, elabonnemanget står på mig privat och har ingenting att göra med firman. Jag jobbar förvisso hemifrån ibland, men tror inte jag kan göra avdrag för att ha arbetsrum i hemmet då jag inte har något särskilt rum för detta. Elproduktionen är alltså en helt privat sak.

Men, kan jag lägga till elförsäljningen i momsdeklarationen utan att ha tagit upp den i firmans bokföring? Eftersom elen enligt min mening inte har något med firman att göra känns det rätt, men å andra sidan känns det konstigt att siffrorna i momsdeklarationen då inte kommer att stämma med bokföringen. Någon som har koll på hur jag borde/måste göra för att allt ska bli rätt?
2 SVAR 2
Highlighted

Re: Mikroproduktion av el och förnybar enskild firma

Hmmm. Kollade på Skatteverket och där framgår att man måste producera för mer än 30 000 kr före moms för att vara tvungen att redovisa moms. 
Sedan så kommer ett styck för dig som har en näringsfastighet, driver enskild näringsverksamhet eller har flera anläggningar och den länkar till en sida om just näringsfastighet.
På den sidan så står det då så här " om du placerar dina solceller på privatbostaden gäller samma regler som för andra privatbostäder" vilket jag tolkar som att du inte skall ta med detta i näringen och inte heller redovisa moms om du inte säljer för mer än 30 000 kr men fasen vet. 
Och ännu längre ner under rubriken "Du behöver troligen inte registrera dig för moms" hittar jag denna text: Om du säljer el för mer än 30 000 kronor eller om du också har annan försäljning, måste du registrera dig för moms. Läs mer på sidan för näringsidkare. Vilket då säger "annan försäljning" så då borde den ju vara med. Sedan finns denna länk som inte heller hjälper https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365981.html?&&pk_vid=35a2289e9188406a1547824...

Skulle nog välja att fråga mer hos Skatteverket och/eller ta hjälp av någon som säljer Skatteinformation. Solel är verkligen inte solklart.... Lycka till!

Highlighted
NY MEDLEM

Re: Mikroproduktion av el och förnybar enskild firma

Att jag måste redovisa momsen på solelen känner jag mig helt säker på efter att ha pratat med Skatteverket. Frågan är om jag därmed också måste ha med solelsförsäljningen i min enskilda firmas bokföring. Kan man i momsdeklarationen redovisa summan av firmans och solelens moms, utan att ha tagit upp solelen i bokföringen, eller måste solelförsäljningen bokföras som om den vore en del av min firma.