Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Visma Administration, Fakturering & Förening
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej,Jo jag valde att teckna serviceavtal idag och fick tillgång till den senaste versionen. Installationsanvisningarna för att uppdatera ett så gammalt program som mitt ver. 2013.01 till dagens var dock inte fullständiga. Konverteringen av databaserna misslyckades. Jag fick då veta att jag först måste installera version 2017.0 för att därefter få en fungerande installation av ver. 2019.03. Jag har nu försökt igen men databaskonverteringen misslyckades igen. Nedan följer loggen från sista försöket,SUMMARY REPORT: Visma Administration*********************Datum/klockslag: 2020-01-20 20:01:19Operativsystem: Microsoft Windows NT 10.0.18362.0Processor: 8Datornamn: UNDER-ARMENAnvändare: ulfProdukt: Visma AdministrationHändelse: ConfigureDiskutrymme: C:\ 368,83 GB tillgängligt utrymme, D:\ 1378,75 GB tillgängligt utrymmeSäkerhetsprogram:Brandvägg: Windows FirewallVirusskydd: Windows DefenderBitdefender AntivirusSpionprogramskydd:*********************KONFIGURATIONSRESULTATIdentifierat problem: Tjänsten SQL Server kunde inte startas omTjänsten SQL Server var avstängd och det gick inte att återstarta den.Lösning: Avinstallera SQL Server genom att gå till Kontrollpanelen och välja Lägg till/ta bort program. På nyare operativsystem väljer du Program och funktioner. Starta sedan om datorn och installera Visma Administration på nytt.Identifierat problem: Tjänsten SQL Server kunde inte startas omTjänsten SQL Server var avstängd och det gick inte att återstarta den.Lösning: Avinstallera SQL Server genom att gå till Kontrollpanelen och välja Lägg till/ta bort program. På nyare operativsystem väljer du Program och funktioner. Starta sedan om datorn och installera Visma Administration på nytt.Varning: Installation av övningsbolag misslyckades.Installationen av övningsbolagen misslyckades. Detta behöver inte vara ett problem.Lösning: Kontakta Visma Spcs support.*********************TEKNISKA DETALJERVisma Assist started.Using VismaAssist.exe build 2.7.0.0Executable path is 'C:\Program Files (x86)\SPCS\SPCS Administration\Tools\Configuration\VismaAssist.exe'.Command line: "C:\Program Files (x86)\SPCS\SPCS Administration\Tools\Configuration\VismaAssist.exe" /install .Current culture is sv-SE, Swedish (Sweden).Current input culture is sv-SE, Swedish (Sweden).Current UI language is sv-SE, Swedish (Sweden).Changed UI culture to sv-SE, Swedish (Sweden).Local time is 2020-01-20 19:32:25.Computer was last rebooted 3 minutes and 22 seconds ago.Local machine name is UNDER-ARMEN.Launching user is UNDER-ARMEN\ulf.Operating system version is Microsoft Windows NT 10.0.18362.0.Service pack level is 0.This is a 64bit OS.Found /install argument.Using Addon.Administration.dll build 2.0.0.0Starting task Installera Visma Administration v2019.3.Changed Task Thread UI culture to sv-SE, Swedish (Sweden).DeleteConfigurationInProgress: Deleted registry value ConfigurationInProgress.Blopp exe name = SpcsAdm.ExeSuccessfully opened registry key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\SpcsAdm.ExeRetrieved registry value InstalledType: ServerRetrieved registry value Share: 0GetInstalledType returning: StandaloneDelShareStatusFromReg: System.ArgumentException: Det går inte att ta bort ett träd i en undernyckel eftersom undernyckeln inte finns.vid System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)vid Microsoft.Win32.RegistryKey.DeleteSubKey(String subkey, Boolean throwOnMissingSubKey)vid Microsoft.Win32.RegistryKey.DeleteSubKey(String subkey)vid Addon.Administration.CommonTaskFunctions.DelShareExistsFromReg()Blopp exe name = SpcsAdm.ExeSetInstalledTypeInRegistry: Setting registry value InstalledTypeForSql to StandaloneUserGroupExists: User group was foud.Blopp exe name = SpcsAdm.ExeCalling SafWinHelperConnectToDatabaseForAdmForFaw startingConnectToDatabase: Exception when connecting to database: System.Reflection.TargetInvocationException: Ett undantagsfel har inträffat i målet för en aktivering. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Ett nätverksrelaterat eller instansspecifikt fel uppstod när en anslutning skulle upprättas till SQL Server. Servern hittades inte eller var inte tillgänglig. Kontrollera att instansnamnet är korrekt och att SQL Server är konfigurerad till att tillåta fjärranslutningar. (provider: SQL Network Interfaces, error: 26 - Det gick inte att hitta den angivna servern/instansen)vid System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds..ctor(DbConnectionPoolIdentity identity, SqlConnectionString connectionOptions, SqlCredential credential, Object providerInfo, String newPassword, SecureString newSecurePassword, Boolean redirectedUserInstance, SqlConnectionString userConnectionOptions, SessionData reconnectSessionData, DbConnectionPool pool, String accessToken, Boolean applyTransientFaultHandling, SqlAuthenticationProviderManager sqlAuthProviderManager)vid System.Data.SqlClient.SqlConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, DbConnectionPoolKey poolKey, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningConnection, DbConnectionOptions userOptions)vid System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreatePooledConnection(DbConnectionPool pool, DbConnection owningObject, DbConnectionOptions options, DbConnectionPoolKey poolKey, DbConnectionOptions userOptions)vid System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.CreateObject(DbConnection owningObject, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection)vid System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.UserCreateRequest(DbConnection owningObject, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection)vid System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection)vid System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection)vid System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal& connection)vid System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions)vid System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.TryOpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions)vid System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner(TaskCompletionSource`1 retry)vid System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource`1 retry)vid System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open()vid SafSQLProceduresInstall.DbInstall.ConnectInstall(String serverName, String commonDBName, String guestGroup)--- Slut på stackspårning för interna undantag ---vid System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)vid System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)vid System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)vid VismaSpcs.Assist.Client.Utilities.SqlServerUtility.ConnectToDatabaseFromAdmForFaw(String pathToDll, String methodName, Object[] methodArguments)Checking if service MSSQL$VISMA exists.MSSQL$VISMA exists.Checking if service MSSQL$VISMA exists.MSSQL$VISMA exists.Checking if service MSSQL$VISMA is running.MSSQL$VISMA was not running.Checking if service MSSQL$VISMA exists.MSSQL$VISMA exists.Checking if service MSSQL$VISMA is running.MSSQL$VISMA was not running.Trying to start service MSSQL$VISMA.Exception starting service MSSQL$VISMA.System.ServiceProcess.TimeoutException: Tidsgränsen för Timeout har överskridits och åtgärden har inte slutförts.vid System.ServiceProcess.ServiceController.WaitForStatus(ServiceControllerStatus desiredStatus, TimeSpan timeout)vid VismaSpcs.Assist.Client.Utilities.WindowsServiceUtility.Start(String serviceName)Instance VISMA was stopped and could not be restarted.Issue 1-12-1 created.Error: Visma database instance missing or could not be started.Blopp exe name = SpcsAdm.ExeStarting to restore database found in path C:\ProgramData\SPCS\SPCS Administration\Företag\Ovnbol0200\SPCS_Adm_Ovnbol0200.bakrestoreDatabase: Microsoft.SqlServer.Management.Common.ConnectionFailureException: Failed to connect to server (local)\VISMA. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Ett nätverksrelaterat eller instansspecifikt fel uppstod när en anslutning skulle upprättas till SQL Server. Servern hittades inte eller var inte tillgänglig. Kontrollera att instansnamnet är korrekt och att SQL Server är konfigurerad till att tillåta fjärranslutningar. (provider: SQL Network Interfaces, error: 26 - Det gick inte att hitta den angivna servern/instansen)vid System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds..ctor(DbConnectionPoolIdentity identity, SqlConnectionString connectionOptions, SqlCredential credential, Object providerInfo, String newPassword, SecureString newSecurePassword, Boolean redirectedUserInstance, SqlConnectionString userConnectionOptions, SessionData reconnectSessionData, DbConnectionPool pool, String accessToken, Boolean applyTransientFaultHandling, SqlAuthenticationProviderManager sqlAuthProviderManager)vid System.Data.SqlClient.SqlConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, DbConnectionPoolKey poolKey, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningConnection, DbConnectionOptions userOptions)vid System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreateNonPooledConnection(DbConnection owningConnection, DbConnectionPoolGroup poolGroup, DbConnectionOptions userOptions)vid System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal& connection)vid System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions)vid System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.TryOpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions)vid System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner(TaskCompletionSource`1 retry)vid System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource`1 retry)vid System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open()vid Microsoft.SqlServer.Management.Common.ConnectionManager.InternalConnect(WindowsIdentity impersonatedIdentity)vid Microsoft.SqlServer.Management.Common.ConnectionManager.Connect()--- Slut på stackspårning för interna undantag ---vid Microsoft.SqlServer.Management.Common.ConnectionManager.Connect()vid Microsoft.SqlServer.Management.Common.ConnectionManager.PoolConnect()vid Microsoft.SqlServer.Management.Common.ConnectionManager.get_DatabaseEngineType()vid Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Server.GetExecutionManager()vid Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Server.get_ExecutionManager()vid Microsoft.SqlServer.Management.Smo.SqlSmoObject.get_ServerVersion()vid Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Restore.ReadBackupHeader(Server srv)vid VismaSpcs.Assist.Client.Utilities.SqlServerUtility.RestoreDatabase(Server instance, String filePath)Issue 5-120-1 created.Failed to instal Ovnbol databasesConfigureInstance: StartingChecking if service MSSQL$VISMA exists.MSSQL$VISMA exists.Checking if service MSSQL$VISMA exists.MSSQL$VISMA exists.Checking if service MSSQL$VISMA is running.MSSQL$VISMA was not running.Checking if service MSSQL$VISMA exists.MSSQL$VISMA exists.Checking if service MSSQL$VISMA is running.MSSQL$VISMA was not running.Trying to start service MSSQL$VISMA.Exception starting service MSSQL$VISMA.System.ServiceProcess.TimeoutException: Tidsgränsen för Timeout har överskridits och åtgärden har inte slutförts.vid System.ServiceProcess.ServiceController.WaitForStatus(ServiceControllerStatus desiredStatus, TimeSpan timeout)vid VismaSpcs.Assist.Client.Utilities.WindowsServiceUtility.Start(String serviceName)Instance VISMA was stopped and could not be restarted.Issue 1-12-1 created.Error: Visma database instance missing or could not be started.Konfigurerar databasen avslutades med status: FailedDatabase configuration failed.Blopp exe name = SpcsAdm.ExeHoppar över konfiguration av nätverket.Blopp exe name = SpcsAdm.ExeBlopp exe name = SpcsAdm.ExeConfigureAppDataShare: No folder/share created.ConfigureAppDataShare: installedType = StandaloneBlopp exe name = SpcsAdm.ExeSuccessfully opened registry key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\SpcsAdm.ExeRetrieved registry value InstalledType: ServerRetrieved registry value Share: 0GetInstalledType returning: StandaloneBlopp - running exe from : C:\Program Files (x86)\SPCS\SPCS Administration\SpcsAdm.exeStarting C:\Program Files (x86)\SPCS\SPCS Administration\SpcsAdm.exe /WHEREIS COMMONStarting C:\Program Files (x86)\SPCS\SPCS Administration\SpcsAdm.exe /WHEREIS PROGRAMStarting C:\Program Files (x86)\SPCS\SPCS Administration\SpcsAdm.exe /WHEREIS INIBlopp exe name = SpcsAdm.ExeSuccessfully opened registry key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\SpcsAdm.ExeRetrieved registry value InstalledType: ServerRetrieved registry value Share: 0GetInstalledType returning: StandaloneCalling MiscUtilities.RegisterComServer(smi64.exe, C:\Program Files (x86)\Common Files\Visma Smi, false)HandleComServerRegistrationByApp: Successful. register = TrueCalling MiscUtilities.RegisterComServer(smi32.exe, C:\Program Files (x86)\Common Files\Visma Smi, false)HandleComServerRegistrationByApp: Successful. register = TrueTASKRESULTSErrorTitle: Tjänsten SQL Server kunde inte startas om (Code 1-12-1)Description: Tjänsten SQL Server var avstängd och det gick inte att återstarta den.Solution: Avinstallera SQL Server genom att gå till Kontrollpanelen och välja Lägg till/ta bort program. På nyare operativsystem väljer du Program och funktioner. Starta sedan om datorn och installera Visma Administration på nytt.WarningTitle: Installation av övningsbolag misslyckades. (Code 5-120-1)Description: Installationen av övningsbolagen misslyckades. Detta behöver inte vara ett problem.Solution: Kontakta Visma Spcs support.ErrorTitle: Tjänsten SQL Server kunde inte startas om (Code 1-12-1)Description: Tjänsten SQL Server var avstängd och det gick inte att återstarta den.Solution: Avinstallera SQL Server genom att gå till Kontrollpanelen och välja Lägg till/ta bort program. På nyare operativsystem väljer du Program och funktioner. Starta sedan om datorn och installera Visma Administration på nytt.Configuration has ended.
Skulle vilja veta hur man ställer in att skicka fakturor direkt från Administration som jag gjorde med outlook 2013. Funkar inte med den lokalt installerade outlook 365. Funkade innan.Får felstaus finns ingen MAPI????Har W7 ett par dagar till. Beror det på den kombinationen?
Hej Cornelia, Det gått ett par dagar du skrev ditt inläggså jag vill börja med att kontrollera om du har fått det att fungera nu? Vet att det blev lite fördröjningar i samband med problemet men nu bör du ha fått in dina inbetalningar. Om du inte redan löst det vill jag be dig att synkronisera igen. Har detta ingen effekt behöver dukontakta supportenså hjälper vi dig gärna. Ha en fin dag! /Tinna
Hej Annika36, Förstår att det blir frustrerande att behöva klicka ur de artiklar som inte ska skrivas ut. Att det blir så här hos dig beror på ett programfel som vi kommer korrigera i framtida versioner av programmet så håll ut så ska vi lösa det. Vad jag förstår har detta inträffat hos kunder som har bokstäver i sina artikelnummer. Problemet uppstår när du skapar faktura från order och det finns med bokstäver i paketartikelns artikelnummer. Har du bokstäver i dina artikelnummer för paketartiklar? Under Kända fel i hjälpen -rubriken Försäljning kan du läsa mer. https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-2000/content/online-help/programfel-kanda-fel.htm /Tinna
Hejsan! Det kommer fungera att använda Workstation PC med Windows 10 Pro. 🙂 /My
Årsavslut
Genvägar