Nyheter i Visma Advisor Period & År - januari

  • 1
  • Tillkännagivande
  • Uppdaterades för 9 månader sedan
  • (Redigerad)
Nya deklarationsblanketter – N4 – Uppskov näringsverksamhet & N8 – Skogsavdrag/substansminskningsavdrag Vi har lagt till deklarationsblanketterna N4 – Uppskov näringsverksamhet och N8 – Skogsavdrag/substansminskningsavdrag under Årsavslut – Deklarationsblanketter.

N4 lämnas som bilaga till INK 2 då företaget vill ha uppskov med beskattningen vid byte av andelar och/eller begär uppskov med beskattning vid koncernöverlåtelser. Tidigare uppskov återförs också på N4.

N8 lämnas som bilaga till INK 2 om företaget begär eller ska återföra skogs- eller substansminskningsavdrag.

N4 fylls i automatiskt via Årsavslut – Skatteberäkning – Övriga skattemässiga justeringar och avsnittet Avyttring av delägarrätter.

N8 fylls i automatiskt via Årsavslut – Skatteberäkning – Övriga skattemässiga justeringar och avsnittet Övrigt.
Foto på Andreas Palmay

Andreas Palmay, Application Specialist Visma Online

  • 2,832 poäng 2k badge 2x thumb
  • Glad

Publicerades för 9 månader sedan

  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.