Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Bokföra köp av hyreskontrakt

(uppdaterad av Tinna Gunnarsson MODERATOR ‎2020-02-11 15:43 )

Hej,

Jag har köpt ett hyreskontrakt till en kommersiell lokal. Jag betalade med privata pengar men det är mitt aktiebolag som står som ägare.

Hur bokför jag detta?

Vänligen
Björn

18 SVAR 18
Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

Hej Björn!

För att vara säker på att jag ger dig rätt svar, vad menar du med att du köpt ett hyreskontrakt? Betyder det att den räknas som en tillgång hos dig och att du sen hyr den själv, eller kommer du hyra ut den till andra?
Anna Svensson
~Content producer, Visma lönefamilj~
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Anna,

Jag har betalat en så kallad nyckelpeng för att ta över ett förstahandskontrakt på en lokal som hyrs ut av en bostadsrättsförening.

Det ses som en tillgång hos mig då jag kan sälja den/kontraktet vidare. Just nu använder jag den som kontor åt mig själv. Jag kan dock hyra ut platser i den.
Pär Gustavsson
NY MEDLEM

Hej Björn

Först började jag fundera över om vi kan klassificera kontraktet som en tillgång. För att avgöra detta går man igenom en ”trestegsraket”. 1, Bolaget har exklusiv kontroll över tillgången. 2, bolaget ska ha erhållit tillgången genom en exklusiv händelse. 3, tillgången ska förväntas innebära framtida ekonomiska fördelar. Jag tycker att vi kan svara jakande på samtliga frågor och därmed kan vi konstatera att det är en tillgång.

Då hade jag bokfört kontraktet på konto 1353 som i grundutförande heter andelar i bostadsrättsföreningar men jag hade döpt om kontot till: Nyckelpeng hyreskontrakt. Motkontot i kredit är antingen 2893 om du har för avsikt att betala tillbaka dina pengar inom ett år eller 2393 om du hade tänkt låna in dina privata pengar i mer än ett år i bolaget.

Hoppas att du är nöjd med svaret.

Hälsningar
Pär
Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack så mycket. Hälsningar Björn
Carl__3
NY MEDLEM

Hej, jag har en liknande situation, så jag tror att jag fick svar på min fråga också. Men följdfrågan är om denna tillgång ska skrivas av?
Pär Gustavsson
NY MEDLEM

Hej Carl

Nej, denna typ av tillgång ska inte skrivas av. Tillgången klassificeras som en finansiella anläggningstillgångar och så länge man anser att värdet är beständigt så gör man ingenting. Skulle det hända något dramatiskt t.ex.att fastigheten brinner ner får man göra en nedskrivning av hela tillgången. Andra typer av finansiella tillgångar kan vara aktier i dotterbolag och obligationer.

Avskrivningar gör man t.ex. på maskiner och inventarier där det sker en ekonomisk förslitning över tiden.
Ernest
NY MEDLEM

Hej,

Jag invänder mot Pärs svar, att inte skriva av förvärvskostnaden för hyresrätten innebär dels att lura sig själv, dessutom torde det vara olagligt.

En anläggningstillgång kan vara antingen materiell, immateriell eller finansiell. En förvärvad hyresrätt är inte en finansiell anläggningstillgång utan en immateriell anläggningstillgång.

Att ha köpt ett hyreskontrakt kan knappast jämföras med att tex ha aktier i en depå. Exempelvis finns ingen aktiv marknad för hyreskontrakt, vidare har ett hyreskontrakt oftast en viss avtalstid, medan ägande av aktier inte har någon bortre tidsgräns.

Tvärtom så är ett förvärv av en hyresrätt att betrakta som en kostnad för att överhuvud kunna starta verksamheten och ska därmed enligt grundrekommendationen kostnadsföras direkt. Dock så är det tillåtet att redovisa förvärvet som en anläggningstillgång då den kommer att skapa väsentligt värde för verksamheten under kommande år. Men det innebär inte att den inte ska kostnadsföras.

Att inte skriva av alls skulle innebära oändlig avskrivningstid och det är inte tillåtet. Enligt Årsredovisningslagen är normal avskrivningstid högst 5 år, om man inte kan fastställa en annan längre tid med säkerhet. Längre avskrivningstid än 20 år kan endast förekomma i undantagsfall.

Med vänlig hälsningar,

Ernest W.
Tiger11
NY MEDLEM

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Köp av hyreskontrakt.

Hej!
Jag har köpt ett hyreskontrakt på butik i Göteborg (praxis här). Vilket konto bokför jag denna tillgång/ kostnad?
Mvh
Ernest
NY MEDLEM

Bokför tillgången i debet på konto 1060 Hyresrätter. Skriv av hyresrätten på 5 år (debet 7816, kredit 1069).
Mvh Ernest