Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
(uppdaterad av Niklas Crona CONTENT PRODUCER ‎2022-01-13 11:45 )
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 21 Visningar

(Tidigare Visma Advisor Period & År) 

 

I detta inlägg kan du läsa mer om hur du gör deklarationen i Visma Skatt & Bokslut Pro för både fysiska personer och aktiebolag.

Om jag vill använda Visma Skatt & Bokslut Pro?

Om du som redovisningsbyrå vill använda Visma Skatt & Bokslut Pro så måste du först aktivera tjänsten på den kunden eller kunderna du vill använda tjänsten för. Läs mer hur du aktiverar tjänsten för din kund/kunder i vårt hjälpavsnitt Aktivera Visma Skatt & Bokslut Pro från Visma Advisor.

 

Nya funktioner/blanketter som hjälper dig med deklarationen

Sedan förra årets deklaration har det hänt en hel del i tjänsten. Bland annat har flera nya blanketter tillkommit tillsammans med andra smarta funktioner som förenklar deklarationsarbetet för dig.

 

Nya blanketter/bilagor:

 

Fler nyheter

Följebrev till inkomstdeklarationen för både privatperson/enskild firma och aktiebolag

 

Ändra kontokoppling till visst fält på deklarationsblanketterna INK2R och INK2S

Det finns stöd för att ändra kontokoppling för ett visst fält på deklarationsblanketterna INK2R och INK2S, utan att behöva byta referenskonto. Något som varit efterfrågat för fälten 4.3.c och 4.5.c på blankett INK2S.

 

Ändringen görs under Underhåll - Kundens kontoplan inne på önskat konto. Klicka på “penn-ikonen” och ändra till önskad deklarationsblankettgrupp. Om du ångrar dig kan du använda symbolen för att återställa till standard.

AgnesOhrling_0-1642066072656.png

Koppla referenskonto

 

Ladda upp förtryckt Inkomstdeklaration 1 (INK1)

Du kan ladda upp den förtryckta Inkomstdeklaration 1(INK1), Specifikation till inkomstdeklaration samt preliminär skatteuträkning från Skatteverket för den person eller företag du deklarerar för. De förtryckta beloppen kommer automatiskt föras in i de olika sidorna och fälten under Underlag INK1.

 

Uppladdning av momssammanställning från Skatteverket

Du har sedan tidigare kunnat ladda upp momskvittenser från Skatteverket för att automatiskt fylla i momsavstämningen. En till nyhet är att den nu finns stöd för uppladdnings av momssammanställningar. Funktionen överför automatiskt värden från filen till rätt fält i momsavstämningen. Filen sparas som en extern bilaga, kopplat till referenskonto 2650. Läs mer i vårt hjälpavsnitt Ladda upp fil från Skatteverket.

 

Hur gör jag deklarationen i Visma Skatt & Bokslut Pro?

För att börja arbeta med din deklaration behöver du ha startat perioden för årsavslut från Startsidan.

 

I Visma Skatt & Bokslut Pro arbetar du vanligtvis inte direkt på deklarationsblanketterna utan fyller i blanketterna med hjälp av olika deklarationsunderlag. Dessa uppgifter hittar du genom att gå in under menyn Årsavslut - Deklarationsunderlag för privatpersoner/enskilda firmor och under Årsavslut - Skatteberäkning för Aktiebolag.

AgnesOhrling_1-1642066072637.png

Resultatplanering

 

Deklaration för Aktiebolag

För ett aktiebolag anger du dina deklarationsunderlag under Årsavslut - Skatteberäkning. Under fliken Resultatplanering anger du kompletterande uppgifter till din deklaration som till exempel bokförda kostnader som inte ska dras av, Schablonintäkt på periodiseringsfond och Övriga skattemässiga justeringar med flera.

 

När du har angett kompletterande uppgifter till deklarationen är det viktigt att du klickar på Resultatplanering för att välja ett resultatalternativ för att bland annat årets resultat ska bokas upp per automatik av tjänsten.

 

Uppgifter om fastighetsskatt, löneskatt och avkastningsskatt anges på bilagor i programdelen Balansavstämning och överförs automatiskt till deklarationen.

 

Läs vilka blanketter som finns för Aktiebolag i vårt foruminlägg Deklarationsblanketter i Visma Skatt & Bokslut Pro.

 

Deklaration för Enskild firma/Privatperson

För en privatperson kan du ange underlag för Inkomst av tjänst, Inkomst av kapital och övriga underlag i första steget. Därefter kan du lägga till olika deklarationsbilagor för att exempelvis ange uppgifter till blankett K4, K5, K6 och K10 för att nämna några. Missa inte att du kan ladda upp blanketten INK1 från Skatteverket till tjänsten för att enkelt få beloppen ifyllda.

Ladda upp INK1.Ladda upp INK1.

 

 

När du har angett underlag för respektive deklarationsdel kan du under fliken Deklarationsblanketter se vilka blanketter som har skapats och fyllts i baserat på dina inmatade värden.

 

Läs mer om vilka blanketter som finns för Enskild Firma & Privatperson i vårt foruminlägg Deklarationsblanketter i Visma Skatt & Bokslut Pro.

Allmänt arbetssätt med deklarationerna

Deklarationsblanketterna som har blivit ifyllda tack vare uppgifterna du har lagt in under Skatteberäkningen hittar du sedan under menyn Deklarationsblanketter.

 

Vissa av blanketternas fält fylls i manuellt, medan andra fält innehåller förifyllt belopp som har systemgenererats på referenskontonivå. Du kan ändra referenskonto och/eller kontots koppling till blanketter under Underhåll – Kundens kontoplan.

 

När en blankett är färdigifylld klarmarkerar du den genom att klicka på bocken i kolumnen Klart i vyn till vänster. När en blankett har klarmarkerats kan du inte längre göra ändringar i den. Ångra klarmarkeringen genom att klicka på bocken på nytt.

 

Om du har klarmarkerat en blankett och något av de importerade värdena sedan ändras i andra delar av tjänsten eller via en ny import från bokföringen, så kommer bocken att ändra färg från grön till orange. Gå då igenom och kontrollera de uppdaterade värdena och klarmarkera på nytt.

 

Du kan ändra värdet i ett systemgenererat fält genom att klicka på menysymbolen som visas när du håller pekaren över fältet. Välj Ändra belopp. För att återställa värdet håller du återigen pekaren över fältet, klickar på menysymbolen och väljer Återställ.

 

För att visa vilka kundkonton som har kopplats till de olika fälten klickar du på menysymbolen som dyker upp när du håller pekaren över ett fält och väljer Visa konton. Om det finns kopplade konton utan saldon kan du välja att visa även dessa genom att markera den avsedda kryssrutan i fönstret som öppnas.

Utskrift av deklarationsblanketter

För att ladda ner en eller flera blanketter till din dator, gå till Rapportcentral, markera de aktuella blanketterna under Deklarationsblanketter och välj Generera rapport. Välj sedan Ladda ner PDF under Förhandsgranskning.

AgnesOhrling_2-1642066072658.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskrift av rapport

Inlämning till Skatteverket

När du är klar med alla deklarationsblanketter kan du skapa SRU-filer för inlämning via Skatteverkets filöverföringstjänst.

 

Under ÅrsavslutDeklarationsblanketterInlämning skapas automatiskt SRU-filer (blanketter.sru och info.sru) som kan användas för att skicka in deklarationen via Skatteverkets elektroniska inlämning.

AgnesOhrling_3-1642066072672.png

Inlämning

 

Du kan lämna in deklarationen via Tjänsten för filöverföring på skatteverket.se. Det är även viktigt att du anger information om uppgiftslämnaren, det vill säga byråns uppgifter, innan du laddar ner filen info.sru.

 

För aktiebolag kan du även skicka med blankett INK2 till Skatteverket via filöverföringen som vi nämnde i början av detta inlägg.

 

Det finns även en möjlighet att skicka med övriga upplysningar i form av ett så kallat fritextbrev direkt via SRU-systemet. Fyll i önskad information i textrutan, så kommer det automatiskt med i SRU-filen.

 

För att lämna in SRU-filerna måste du först spara ner dem på din dator.

 

Gör så här:
  1. Välj Årsavslut – Deklarationsblanketter – Inlämning.
  2. Välj Ladda ned info.sru.
  3. Välj alternativet Spara som. Vilka val som visas beror på vilken webbläsare du använder. I vissa webbläsare sparas filen direkt i hämtade filer.
  4. Välj var du vill spara filen på din dator. Det är viktigt att filen sparas med det föreslagna filnamnet (info.sru respektive blanketter.sru) för att inlämningen till Skatteverket ska fungera.
  5. Välj Spara.

 

Upprepa steg 2–5 med filen blanketter.sru.

 

Läs mer om Inlämning till Skatteverket i vår skrivna hjälp.

 

Bra hjälpavsnitt att hålla koll på 

I vår skrivna hjälp hittar du all information du kan tänkas behöva om Visma Skatt & Bokslut Pro. Jag vill tipsa om några bra hjälpavsnitt för att göra det enklare för dig i tjänsten och deklarationsarbetet:

 

Slutligen

 Ta också en titt på våra två filmer om deklaration i Visma Skatt & Bokslut Pro:

 

Tänk också på att om din kunds företag vill ha hjälp med att utföra ärenden via Skatteverkets e-tjänst så behöver dom anmäla hos Skatteverket att de vill ha ett ombud. Detsamma gäller för Bolagsverket. Läs mer på skatteverket.se och bolagsverket.se.

 

Lycka till!