Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

(uppdaterad av Ebba Arvén COMMUNITY MANAGER ‎2024-01-11 09:56 )
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 26545 Visningar

Upplupna löner och upplupna sociala avgifter är en typ av upplupen kostnad, även kallad interimsskuld. I vårt användartips Bokföra upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har vi mer information om vad detta innebär och hur interimsfordringar och interimsskulder bokförs, jag rekommenderar att läsa det inlägget först om du inte redan gjort det. 

 

I detta inlägg kommer ett tillägg på hur upplupna löner, upplupna sociala avgifter och upplupen semesterlöneskuld kan bokföras i samband med ditt bokslut.

Bokföra upplupna lönekostnader 

Om ett företag har föregående månad som löneperiod (lönen som tjänas in en månad betalas ut månaden därpå) så kan du vid ett räkenskapsår slut bokföra intjänad lön som en upplupen kostnad för att få med kostnaden i bokslutet. Har företaget istället innevarande löneperioden (lönen betalas ut samma månad som den tjänas in) så behöver ingen upplupen kostnad för lön bokföras utan eventuellt bara semesterlöneskulden. 

 

Bokföringsexempel löneperiod föregående månad

Företaget med föregående månad som löneperiod har ett räkenskapsår som slutar i december. Företaget har löner på totalt 100 000 och en semesteravsättning på 12% för sina tjänstemän. Lönen som tjänas in av de anställda under december månad betalas ut i januaris lönekörning. I december 2023 skapar företaget en verifikation för att bokföra den upplupna lönen, arbetsgivaravgiften samt semester. 

 

Konto Debet Kredit
2911 - Löneskulder   100 000
7210 - Löner till tjänstemän

100 000

 
2941 - Upplupna lagstadgade sociala avgifter

 

31 420
7511 - Sociala avgifter för löner och ersättningar

31 420

 
2920 - Upplupna semesterlöner

 

12 000
7290 - Förändring semesterskuld

12 000

 
2941 - Beräknade upplupna sociala avgifter

 

3770
7519 - Sociala avgifter för semester- och löneskuld

3770

 


År 2024 vänder du verifikationen där du bokar bort den upplupna kostnaden.

 

Konto Debet Kredit
2911 - Löneskulder 100 000  
7210 - Löner till tjänstemän

 

100 000
2941 - Upplupna lagstadgade sociala avgifter

31 420

 
7511 - Sociala avgifter för löner och ersättningar

 

31 420
2920 - Upplupna semesterlöner

12 000

 
7290 - Förändring semesterskuld

 

12 000
2941 - Beräknade upplupna sociala avgifter

3770

 
7519 - Sociala avgifter för semester- och löneskuld

 

3770

 

När lönen betalas ut i januari 2024 bokförs utbetalningen som en vanlig löneutbetalning. 

 

Bokföringsexempel löneperiod innevarande månad

Företaget har vid räkenskapsåret slut en semesterskuld på 10 000  kronor. 

 

Konto Debet Kredit
2920 - Upplupna semesterlöner   10 000
7290 - Förändring semesterskuld

10 000

 
2941 - Beräknade upplupna sociala avgifter

 

3142
 7519 - Sociala avgifter för semester- och löneskuld

3142

 


I samband med varje lönekörning kan du, om du vill, göra en preliminär uppbokning av semesterskulden och beräkning av arbetsgivaravgifterna, på så sätt har du en bättre överblick över företagets semesterskuld till de anställda under året. 

 

Om du använder löneprogrammet Visma Lön Smart så kan programmet hjälpa dig med att göra en uppbokning av semesterskuld och arbetsgivaravgifter. Läs mer i hjälpavsnittet Bokföring av semesterskuld.

 

Vill du lära dig mer om bokföring och hur det fungerar? Spana in vår utbildningsfilm Teori bokföring nedan. 


kundhosvisma.png