Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Här hittar du som redovisningsbyrå tips på hur du arbetar med Vismas program och du kan få mejl när det kommer något nytt!
Då behöver du först logga in i forumet, sedan klickar du på de tre prickarna uppe till höger och väljer Prenumerera.
Sortera efter:
senast uppdaterad av Niklas Crona CONTENT PRODUCER ‎2021-01-15 10:23
Vill du bli mer digital men inte göra alla ändringar över en natt? Här kan du läsa mer om bra tips för att bli digital med din kund i olika steg.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Amanda Nygren CONTENT PRODUCER ‎2020-11-16 15:33
Slipp papperskopior, porto och långa ledtider för underskrifter!
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Niklas Crona CONTENT PRODUCER ‎2020-06-12 10:28
Hur lämnar jag in mitt bokslut digitalt till Bolagsverket i Visma Bokslut?
Visa fullständig artikel
av Amanda Nygren CONTENT PRODUCER
Vi summerar webbinariet Bli en digital vinnare där vinnaren av Visma Accounting Awards 2019 delar med sig av sina bästa tips.  
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Niklas Crona CONTENT PRODUCER ‎2020-05-13 10:50
Vanliga frågor och svar om digital inlämning av årsredovisning.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Niklas Crona CONTENT PRODUCER ‎2020-03-10 09:56
Bakgrund till fasta mallar i årsredovisningen vid digital inlämning
Visa fullständig artikel
av Peter Samuelsson TAXATION SPECIALIST
Prisbasbelopp2020 SCB har nu publicerat prisbasloppen för år 2020. Prisbaslopp                              47 300 (46 500 år 2019) Förhöjt prisbasbelopp        48 300 (47 400 år 2019) Källa: SCB Skiktgräns för statlig inkomstskatt år 2020 Skiktgränsen för statlig skatt (20%) ska enligt dagens regler årligen räknas upp med förändringen av KPI+2%. Skiktgränsen för 2020 blir nu 509 300 kr mot 490 700 kr år 2019. Om den högre skiktgränsen för statlig skatt (25%) blir kvar höjs gränsen till 715 400 kr mot 689 300 kr år 2019.   Årslön maximalt ca 523 200 kr för att undvika statlig skatt år 2020 För den som är löntagare eller har inkomst av aktiv näringsverksamhet i firma/handelsbolag och har fyllt högst 65 år under inkomståret är gränsen för uttag av statlig skatt ca 523 200 kr under 2020 om man vill undvika statlig skatt. Denna gräns kallas för brytpunkt. Under år 2020 är det alltså en månadslön på maximalt ca 43 600kr som undgår den höga marginalskatten för den som är högst 65 år.
Visa fullständig artikel
av Peter Samuelsson TAXATION SPECIALIST
Nu när M+KD budgeten röstades igenom så kommer följande ”inkomstgränser” gälla för år 2019  Lägre skiktgräns 490 700 kr (455 300 kr år 2018) Högre skiktgräns 689 300 kr (662 300 kr år 2018) Brytpunkt för statlig skatt 504 400 kr (468 700 kr år 2018) Brytpunkt för statlig skatt för pensionärer 547 500 kr (494 300 kr år 2018) Läs mer i skatteprogrammets informationsbank.
Visa fullständig artikel
av Peter Samuelsson TAXATION SPECIALIST
I Visma Skatt kan du räkna på hur stor lön någon i familjen måste ta ut från familjens fåmansbolag under 2018 för att kunna beräkna ett löneunderlag för utdelningar under 2019. Ett löneuttag på en viss nivå under 2018 krävs ju för att man på familjens aktier i fåmansbolaget ska få beräkna utrymmet för utdelning under 2019 till högsta möjliga belopp enligt löneregeln. Beräkningarna gör du enkelt på sidan Löneunderlag i programmets kalkyl för Fåmansbolag för år 2019. Beräkning av gränsbeloppet Det är det årligt beräknade gränsbeloppet som avgör hur stort utrymme det finns för att göra utdelning till 20 procent i skatt från fåmansbolag där någon i familjen arbetar aktivt. Gränsbeloppets storlek får beräknas enligt huvudregeln eller enligt förenklingsregeln (även kallad schablonregeln). Enligt den så kallade huvudregeln består gränsbeloppet av en lönedel och en kapitaldel och i regel den mest gynnsamma regeln om någon i familjen har ett avlönat heltidsjobb i bolaget. Under 2019 får 50 procent av hela lönesumman inräknas när lönedelen av gränsbeloppet ska fastställas. Lönedelen får dock enbart beräknas om delägaren äger minst fyra procent av kapitalet i företaget. Det finns ett tak för det lönebaserade utrymmet, som begränsas till att per år och delägare uppgå till högst 50 gånger delägarens egen eller någon närståendes lön.  Räkna på lönekravet Det finns också ett lönekrav som måste vara uppfyllt för att löneregeln vid beräkning av gränsbeloppet ska få användas. Enligt lönekravet måste en person inom ägarens familj ha fått en lön av en viss storlek från fåmansbolaget under året före det år som gränsbeloppet beräknas för. Vid beräkning av gränsbelopp för utdelning under år 2019, tittar man alltså på löneuttagen som gjorts under år 2018. Följande gränser för lönekravet gäller vid beräkning av gränsbelopp för 2019: Är den totala lönesumman under 2018 i bolaget inklusive löner i dotterbolag 4 500 000 kr eller högre måste ägaren eller någon annan i någon i ägarens familj ta ut en lön under 2018 på minst 600 000 kr, för att lönekravet ska uppfyllas. Är årslönesumman i företaget lägre än 4 500 000 räcker det att lönen till ägaren eller någon i dennes familj är minst 375 000 kr + 5 procent av årslönesumman för att lönekravet ska anses uppfyllt. Lägsta möjliga lönekrav för 2018 kommer att vara 394 737 kr. Med en årslön på minst 600 000 kr är lönekravet alltid uppfyllt, men lönedelen av utdelningsutrymmet får ändå inte beräknas till större belopp än 50 gånger egna lönen. Finns det flera ägare som inte är släkt med varandra (de ingår i olika så kallade närståendekretsar) gäller lönekravet förvar och en dessa ägare. Exempel En ensam ägare har ett bolag med 100 000 kr i aktiekapital (kapitalunderlag) och årslönesumman i bolaget uppgår till 1 miljon kr. Gränsbeloppet får då beräknas till 500 000 kr under 2019 på grund av de anställdas lönesumma. Där tillkommer ca 9 500 kr i gränsbelopp på grund av aktiekapitalet.  Lönekravet under 2018 för ägaren eller någon anhörig till denne blir 375 000 + 50 000 kr (0,05 x 1 miljon) = 425 000 kr. Lägsta möjliga lönekrav under 2018 blir 394 737 kr Om årslönesumman i bolaget under 2018 enbart består av lön till en enda person i ägarens familj kommer det att räcka att årslönen under 2018 till den personen är 394 737 kr för att en lönedel av gränsbeloppet ska få beräknas. Vid en årslön till familjemedlemmen på 394 737 kr som är enda lönen i bolaget under 2018 uppfylls nämligen lönekravet för beräkning av gränsbelopp enligt löneregeln för 2019. En årslön på 394 737 kr för familjemedlemmen ger en lönedel på 197 368 kr och redan detta innebär att gränsbeloppet beräknat enligt huvudregeln blir större än schablonbeloppet enligt förenklingsregeln. Dessutom får ju vid beräkningen av gränsbeloppet enligt huvudregeln läggas en viss procentandel av anskaffningsaktierna i bolaget. För år 2019 blir procentsatsen 9,50 procent av anskaffningskostnaden om statslåneräntan i slutet av november 2018 ligger på 0,50 procent. I ett 100 000-kronorsbolag blir kapitaldelen av utdelning i så fall 9 500 kr för 2019. Även om anskaffningskostnaden enbart är 100 000 kr kan kapitaldelen i äldre fåmansbolag bli ännu större. I kalkylen för Fåmansbolag i Visma Skatt hanteras beräkningen av de mycket komplicerade regler som då behöver användas. Schablonbeloppet är 171 875 kr under 2019 Enligt förenklingsregeln får årets nya gränsbelopp i bolaget beräknas till ett schablonbelopp som motsvarar 2,75 inkomstbasbelopp,vilket får användas oavsett lönesummans storlek i bolaget. För år 2019 blir det schablonbeloppet 171 875 kr. Schablonregeln får bara användas i ett bolag per person.Om flera medlemmar i en familj ensamma är ägare av var sitt fåmansbolag får schablonregeln användas av varje familjemedlem.  Peter Samuelsson, Visma Spcs
Visa fullständig artikel
av Daniel Sörensson
Om du får felmeddelande "Ogiltig enhet" vid installation av Visma Bokslut. Lösning: Windows 7/8/10 Server 2008/2012: 1. Gå in under:    C:\Användare\-inloggad användare-\AppData\Roaming\SPCS\SPCS Bokslut\ 2. Öppna filen Bokslut.ini 3. Leta upp raden som heter Datafiler="sökväg" 4. Radera sökvägen som står efter Datafiler=    5. Stäng ner och spara filen och kör därefter installationen igen.   
Visa fullständig artikel
Awesome
Genvägar
Inloggade användare (316)